Forfatterarkiv: Øyvind Gjems Fjeldbu

Arrangementsstøtte fra Norges forskningsråd (og litt om Plan S)

Det er mange som ønsker å søke støtte til arrangementer via NFR, og det kan være at noen forventer å finne «frie» utlysninger av slik støtte som er uavhengig av definerte programmer/aktiviteter. Slike utlysninger finnes derimot ikke. Arrangementsstøtten som NFR … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

De nominerte til HiØs formidlingspris er…

Formidling og samfunnskontakt er en av høgskolens tre hovedoppgaver. Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø. Vinneren blir bekjentgjort og … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

De nominerte til HiØs forskningspris er…

Det er mottatt fire nominasjoner til årets forskningspris: Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl (HV) Professor Nicolae Lucian Mihet (IR) Professor Ricardo Colomo-Palacios (IT) Professor Peter Langemeyer (ØSS) Forskningsenheten har oppnevnt en ekstern komité bestående av tre medlemmer som skal vurdere kandidatene etter … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Radikale endringer i Forskningsrådets søknadssystem i 2019

Norges forskningsråd legger om søknadssystemet sitt drastisk fra og med neste år. Én viktig endring er at de fleste utlysningene som er aktuelle for forskningsorganisasjoner, vil ha én felles søknadsfrist, nærmere bestemt 10. april. Med andre ord: Rekker en ikke å … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

HiØs forskningspris for 2018 – nominering av kandidater

I fjor ble Julianne Cheek (ØSS) tildelt HiØs forskningspris. Nå er tida moden for å nominere kandidater til årets pris. Frist for å nominere kandidater er mandag 15. oktober 2018. Her er hele utlysningsteksten inkludert detaljer om nominasjonsprosessen, vurderingskriterier og … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

«Økonomer bør lese Tolstoj»: Humanioras bidrag til å løse samfunnsutfordringene

Best å slå det fast med én gang: Påstanden i overskriften er ikke min, men tilhører professor Gary Morson, spesialist i russisk litteratur og gjesteforeleser på konferansen om humaniora og samfunnets utfordringer som gikk av stabelen ved Universitetet i Agder 6. og … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Et blikk inn i European Funding Academy 2018 (og et mattips for Budapest-farende)

11.-15. juni arrangerte firmaet Europa Media et ukes langt kurs i hvordan man skriver gode søknader til EU, og hvordan man administrerer et EU-prosjekt – fra start til finish. Kurset var i Budapest, og undertegnede deltok fra HiØ. Europa Media … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvordan skal vi skrive flere og bedre søknader til EU?

That is (sometimes) the question. Forskningsrådet inviterte EU-rådgivere i forskningsadministrasjoner landet rundt til en samling 28. mai. Med bakgrunn i at Høgskolen i Østfold ønsker at forskningsmiljøene skal sende flere søknader om eksterne forskningsmidler, også til EU, deltok Solveig Vitanza … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Rekordmange søknader til NFR i april – også fra HiØ

For ca. tre uker siden var det flere forskere ved høgskolen som jobbet iherdig og intenst for å komme i mål med søknader om eksterne forskningsmidler til Forskningsrådet. 25. april var fristen, og det viser seg nå at NFR aldri … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Open Access, rovtidsskrifter og en bibliotekars liste

Du har sikkert hørt om de useriøse tidsskriftene (såkalte rovtidsskrifter eller predatory journals) som utnytter publiseringsmodellen Open Access til å tjene lette penger. (Les også om denne utfordringen på rektoratets blogg.) De fleste Open Access-tidsskrifter, både de seriøse og de … Les videre

Skrevet i Uncategorized | 1 kommentar