Om IMTL

IMTL – Idrettsmedisinsk testlaboratorium

Høgskolens i Østfolds idrettsmedisinske testlaboratorium er et kompetansesenter der du som mosjonist, idrettsutøver og/eller bedriftsidrettslag osv. kan teste ditt oksygenforbruk, melkesyreproduksjon, løpsøkonomi, hjertefrekvens, spenst og hurtighet.

• For idrettsutøvere vil slike tester kunne gi en pekepinn på hvordan den fysiske formen er, og ved senere testing kan man se framgang/tilbakegang fra forrige test. Det er blant annet meget gunstig å kjøre ulike tester før og etter oppkjøringsperioder for å se om man når de målene man ønsker å oppnå.

• Dette kan være med på å motivere deg eller ditt idrettslag det lille ekstra, siden du får en klar bekreftelse på om det har skjedd endringer.

• For deg som studerer ved en idrettslinje vil en dag på en slik lab kunne oppklare mange uklare begreper som du leser om gjennom treningslære. Blant annet kan det være uklart for mange hvordan det med oksygenopptak og laktat/melkesyre egentlig fungerer i praksis

Se oversikt over tester og priser her.

IMTL er et testlaboratorium som springer ut av forskningsmiljøet ved høgskolens avdeling for helse- og sosialfag i Fredrikstad. Ansatte fra avdeling for helse- og sosialfag og avdeling for lærerutdanning står for driften og kompetansen. IMTL ble etablert i august 1997 og nevnte avdelinger utvidet virksomheten i 2006 til å bli Kompetansesenter for helse, livsstil og fysisk aktivitet.

Her finner du oss:

[ready_google_map id=’1′]