Priser

PRISLISTE (inkl.moms) gjeldende fra 1.10.2015

* Maks O2 –opptak:

  • kr 460.- (1 person)
  • kr. 410,- (2-4 personer)
  • kr. 360,- (flere enn 4 personer)

* Sub-maks O2 –opptak kr 410.-

* Laktat analyse kr 105.-

* Anaerob terskel:

  • kr 765.- (1 person)
  • kr. 665,- (2-4 personer)
  • kr. 615,- (flere enn 4 personer)

* Anaerob terskel + maks O2 kr 850.- test pr person

* Spenst kr 105.-test pr person

* Styrke kr 105.-test pr person

* Satsanalyse kr 255.-test per person

* Løpstest- hurtighet:

  • kr 105.- (1 person)
  • kr. 85,- (2 -4 personer)
  • kr. 65,- (flere enn 4 personer)

* Faglig veiledning etter test/treningsveiledning: kr 510,-.

* Pakkepris for vgs skoler hel klasse: 5 timer: Teoritime, demo max O2 opptak, 40 m og hemoglobinverdi= Kr 3100.

* Det kan inngås spesielle avtaler med idrettslag.

Kontakt oss her!