Study plan revision IT 2018 – workgroup home

Disse nettsidene samler arbeidet gjort av arbeidsgruppe for studieplanrevisjon ved avdeling for Informatikk ved Høgskolen i Østfold i 2018/19.

This website collect the work from the study plan revision workgroup.

The workgroup consist of

  • Monica Kristiansen (management), monica.l.kristiansen@hiof.no
  • Robert Roppestad (computer engineering), robert.roppestad@hiof.no
  • Lars Vidar Magnusson (computer science), lars.v.magnusson@hiof.no
  • Cathrine Linnes (information systems), cathrine.linnes@hiof.no
  • Marius Akerbæk (digital media and design), tore.m.akerbak@hiof.no

See minutes to track meetings and scoreboard for lead measures and progress.