WIG2 Oppstartsmøte

Tilstede: Cathrine Linnes, Robert Roppestad, Lars Vidar Magnusson, Harald Holone, Monica L. Kristiansen, Marius Akerbæk.

Studieplanrevisjon av 4 bachelorstudier. Antagelig tilsyn fra NOKUT I ’19 om masteroppgaver.

WIG2 – oppstart

Knytning mellom arbeidsgruppe og Fou-gruppen; arbeidsgruppemedlemmer bruker FoU-grupper som diskusjonsforum for relevante temaer.

Føringer:

 • Studieprogrammer skal ha tydelig og naturlig progresjon
 • FoU-gruppenes aktiviteter skal benyttes for faglig spissing mot bachelorprogrammene
 • Identifiseres fellesemner/-temaer relevant for alle studieretninger
 • Samarbeid og deling av emner på tvers av programmer viktig for ressurskabalen
 • Innspill til sammensetning av avdelingens Advisory Board
 • Tilstedeværelse i sosiale medier bør være et tema for gruppens arbeid (?)
 • Føringer utenfra:
  • Datasikkerhet viktig (KD, samfunn). Har ikke fagmiljø for å ha eget bachelorprogram, men ønsker å inkludere datasikkerhet som en tydelig komponent i alle studieprogrammene. Er GDPR en viktig del av komponenten?
  • Canvas, alle skal over (fleksibilitet, hva egner seg som fleksible studier). Hvordan gjøre vårt materiale tilgjengelig for de utenfor / tilgjengelig for deltidsstudenten? Må studenten være her, eller kan materialet gjøres tilgjengelig på nett?
  • Utviklingsavtale med KD; de jakter at vi klarer undervisningssamarbeid med andre institusjoner i regionen (OsloMet, NMBU)
 • Forespurt om å delta i utvikling av bachelor «Språk og IT».

Datoer:

 • Fast møtetid: Mandager kl. 12:15-13:00.
 • Desember: frist for studieplanrevisjon.
 • Desember; output med nye beskrivelser/plan for studieprogrammene.

Gjøremål:

 • Hente ut (maks) 6 viktige punkter studentene lærer fra hver faglærer om sitt emne (40 emner). Frist: mandag 14. mai.
 • Tenke gjennom personer som kan bidra som eksterne ressurspersoner
 • Lage scoreboard (Marius).
 • Opprette gruppeblogg (Marius).

Lead measures

 • Innhente forkortede beskrivelser av alle emnene
 • Innhente studieplanbeskrivelser fra andre utdanningsinstitusjoner
 • Finne eksterne ressurspersoner som kan bidra inn i gruppen
 • Gjennomføre tilbakemeldingsmøte(r) med eksterne ressurspersoner
 • Innhente moocs/online kurs
 • Kartlegge emner som kan fleksibiliseres

4 disciplines of execution:

 1. Focus on the wildly important
 2. Act on the lead measures (not the lagging measures)
 3. Keep a compelling scoreboard
 4. Create a cadence of accountability (commitments)
 

toremake

 
%d bloggere liker dette: