WIG 11. juni

Tilstede: Monica, Robert, Cathrine, Harald, Marius

Diverse fra møtet:

  • 30 av 39 emner har mottatt opptil 6 punkter om viktigste læringsmål (LM1)
  • Alle medlemmene legger inn en kort kommentar om profilering fra sammenligningsstudier (LM2)
  • Monica har fullført Studiebarometeret-analyse (LM3)
  • Se grundig på muligheten for å dele opp fag som kan passe ulike profiler (eksempel: programmering ulikt for Digitale medier og design/Informasjonssystemer og Informatikk/Dataingeniør, og datasikkerhet kan ha et teoretisk perspektiv og et praktisk perspektiv for å passe ulike profiler bedre)

Nye lead measures:

5) Det skal lages en tydelig profil for hvert studie

6) Samle argumenter for og imot studieplaner med faktor 7.5 studiepoeng per emne

Om personalseminar:

Gruppen ønsker innspill fra kollegiet ihht LM5 og LM6. Monica og Harald oppretter gruppeoppgaver basert på LM1-4 som benyttes på personalseminar for å åpne opp for innspill og tilbakemeldinger.

Noen spesifikke spørsmål ihht dette fra møtet:

  • Fra artikkel; «Studentene er utdatert før de er ferdige med studiet.» Hva må vi ha med i studiene for å unngå dette?
  • Er det noen emner som være med?
  • Hvilke undervisningsmodeller egner seg best ihht studieplaner/emner?
 

WIG 6. juni

Tilstede: Monica, Cathrine, Lars Vidar, Marius

Fokus: Skal vi sammenligne våre (og andres) studier opp mot en standard? (IEEE, ACM)

Gjennomgang av Scoreboard.

Bestemt 6 institusjoner (4 norske + 2 internasjonale) som sammenligningsgrunnlag for hvert program for LM2.