Döden i Whitehall

Whitehall är regeringskvarteren i London. Där arbetar många tusen personer i en strikt hierarki av yrken. Hierarkin dödar. I befattningsbeskrivningarna borde stå samma varningstext som på cigarettpaket: ”Arbete långt ned i hierarkin kan allvarligt skada din hälsa.” Sambandet mellan ojämlikhet och dödlighet i Whitehall är lika välbelagd som den mellan rökning och dödlighet. Flera omgångar av rigorösa studier av tusentals anställda i Hennes Majestäts regeringskvarter har kommit till samma resultat: Ojämlikhet dödar. Springpojkarna och vaktmästarna dör i förtid medan de högsta administratörerna lever betydligt längre.

Den första stora undersökningen, kallad Whitehall I, inleddes 1967 och omfattade 18 000 män som följdes under 10 år. Den visar tydligt att ju längre ned i hierarkin en person befinner sig, desto kortare liv kan han förvänta sig. Det mönstret kvarstår även efter att forskarna tagit bort effekterna av sådana riskfaktorer som högt blodtryck, fetma, diabetes och rökning. Det är den hierarkiska ojämlikheten i sig som dödar.

Whitehall II inleddes 1985 och uppföljande studier av drygt 10 000 anställda, denna gång både kvinnor och män, pågår fortfarande. Resultaten är likadana för män som i den första undersökningen och för kvinnor är mönstret detsamma som för männen. Ojämlikhet dödar oberoende av kön. Det visar sig också att för såväl kvinnor som män består den sociala snedvridningen av ohälsa och död även efter pensioneringen. Effekterna av Whitehalls hierarki förföljer människor till och med när de inte längre ingår i den.

Om någon till äventyrs tror att det bara är i Whitehall som ojämlikhet leder till ohälsa och död, så är det fel. Överallt där de här sambanden undersökts är resultatet detsamma: Ojämlikhet är bokstavligen livsfarlig!

* * *

Det har skrivits hundratals artiklar från Whitehallstudierna. Den som är intresserad kan lämpligen börja med forskningsledaren Michael Marmot et al: ”Health inequalitites among British civil servants: the Whitehall II study.” Lancet, 387(8754):1387-1393. En mer generell och ögonöppnande framställning finns i Göran Therborns The killing fields of inequality (Polity). Mig veterligt finns den inte på norska, men i en svensk översättning: Ojämlikhet dödar (Arkiv). Therborns belägg är helt överväldigande och han diskuterar dessutom vilka mekanismer som kan ligga bakom den dödsbringande effekten, det vill säga vad det är i ojämlikhet som dödar.

Jan Ch. Karlsson

Satsningsområdet Arbetslivsforskning