Fraråder skjermtid for de aller minste

Etter å ha lest artikkelen til Peter Strøm  «Fraråder skjermtid for de aller minste: -Det høres litt strengt ut», vil jeg her komme med et motsvar.  Artikkelen tar for seg Helsedirektoratets anbefalinger, hvordan foreldre og helsepersonell som arbeider tett på familiene ser på dette med digital skjermbruk.

Peter Strøm skriver i artikkelen at på bakgrunn av at WHO ønsker mer fokus på skjermtid og stillesitting kommer Helsedirektoratet med nye anbefalinger for fysisk aktivitet. De anbefaler at barn under 2 år ikke bør ha noe skjermtid i det hele tatt og at barn mellom 2 og 4 år ikke har mer enn en time om dagen.

Vi som arbeider med barn skal forholde oss til rammeplanen for barnehagen og da blir dette utfordrende i forhold til helsedirektoratet og deres anbefalinger.  Skal barna vente med å bli presentert for digitale verktøy frem til de er 3 år? Barnehagene skal forholde seg til rammeplanen for barnehager og her er hva den sier om digitale praksiser i barnehagen:

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.» 

I barnehagene brukes digitale verktøy som det de er, verktøy. Jeg vil hente frem et sitat fra Bølgan 2018: «I dag trenger barn også å lære at de kan bruke digitale verktøy og medier til å skape, produsere, informere og kommunisere.» Det er nettopp dette det står i rammeplanen at barnehagene skal gjøre. Noe jeg vil tørre å påstå at de fleste barnehager er gode på. Vi bruker digitale verktøy sammen med barna, vi lar de ikke sitte alene foran en skjerm og underholde seg selv. 

Vi kan videre lese hva Hilde Schjenken Jensen mener, at mobilen i noen tilfeller har erstattet det normale samspillet mellom foreldre og barn, blant annet ved at de bruker mobiltelefon som avledning istedenfor fysisk trøst. Det er trist å lese. Med tanke på hvor viktig det sosiale samspillet mellom voksne og barn er. Foreldrene lærer barna feil bruk av digitale verktøy, men dette er fordi de ikke vet bedre. Men hvem skal bevisstgjøre foreldrene på riktig bruk av digitale verktøy?

I barnehagen arbeider vi mot at barna skal bli produsenter og ikke konsumenter. Barn skal være aktivt deltagende i bruken av digitale verktøy. Bare se på hva Malin Nilsen skriver i sin bok om barn om samspill:

«Det er tydelig at yngre barn setter stor pris på at voksne viser interesse for hva de gjør med nettbrett, og at de verdsetter muligheten for samhandling som oppstår i slike situasjoner. Det faktum at de de yngste barna ofte vil at de voksne skal delta i de digitale aktivitetene deres, gir lærere gode muligheter til å inngå i støttende samspill med barn.»

Jeg forstår foreldrene i artikkelen som synes det høres litt strengt ut og at det kan bli vanskelig å gjennomføre. Men det handler om å gi foreldrene informasjon og kunnskap om riktig bruk. og hvem skal gjøre det?

Det er fint at helsedirektoratet kommer med sine anbefalinger. Ja, jeg er ening i  at det er viktig at vi er i fysisk aktivitet. Men vi lever i et samfunn hvor det digitale har blitt en stor del av våre liv, det er viktig å forstå at dette har kommet for å bli. Vi må lære barna, og foreldrene, å omgås den digitaliserte verden på en riktig og god måte. Gi barna det verktøyet de trenger for å kunne bruke de digitale verktøyene men også å bli en kritisk bruker av det.

For å sitere  Bølgan 2018 fra hennes bok : «Å være en kritisk og reflektert bruker av digital teknologi er viktig kompetanse i dagens digitaliserte og medialiserte samfunn.»

Hva om helsedirektoratet satte i gang en kampanje rettet mot foreldre hvor de informere og bevisstgjøre om bruken av det digitale og ikke bare komme med anbefalinger.

 

Kilder:

Bølgan, Nina Bauer (2018) Digital praksis i barnehagen. Fagbokforlaget

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet

Nilsen, Malin (2018), Barnehagens yngste barn. Fagbokforlaget

Strøm, Peter (2021)  Fraråder skjermtid for de aller minste – Det høres litt strengt ut. https://www.nrk.no/nordland/nye-rad-for-fysisk-aktivitet-fra-helsedirektoratet-anbefaler-ikke-skjermtid-for-barn.-1.15500939

 

 

karis