Lage collage med barna

Tema. Såpebobler.

Hva:

 • Barna skal introduseres for digital praksis og digitale verktøy.
 • Barna skal være fotografer og ta bilder av såpebobler.
 • Barna lager sammen med en voksen en collage av sine bilder.

Hvordan:

 • Utstyr vi trenger; såpeboblemaskinen, telefon, pc, touch skjerm.
 • Barna tar bilder av såpebobler selv, de får handledning om de trenger det.
 • Barna er med å velge ut hvilke bilder de vil ha i collagen.
 • Barna får hjelp til å redigere og sette inn bildene i Power Point presentasjonen. Barna får hjelp til å minimere og redigere bildene inn i rammer, og å flytte rundt på bildene til der de vil ha det plassert.

Hvorfor:

 • Barna på avdelingen er veldig interesserte i såpebobler så da var det naturlig å sette søkelys på dette med tanke på barns rett til medvirkning.
 • Barna får kjennskap og erfaring med ulike digitale verktøy som kamera på telefon, bruk av pc og touch skjerm

 

 

Refleksjon

Under bilde seansen var det tydelig å se at barna var vant til å holde i og behandle en telefon. Jeg tenker i ettertid at det var greit at vi brukte telefon og ikke nettbrett.  Telefonen var grei for små barnehender å holde i samtidig som de skulle ta bilder. Men jeg ser også at ved å bruke nettbrettet hadde de hatt en større skjerm å jobbe med når de skulle ta bildene. men det kan vi jo prøve neste gang. Det ble ikke så tydelige bilder av såpeboblene men mest såpeboblemaskinen, men hva gjør vel det, barna var tross alt i alderen 2,5 år. I denne aktiviteten var det greit å ha med bare 2 barn, barna fikk veiledning og hjelp hele tiden under oppgaven. Jeg kan nesten si meg enig i det vi kan lese som Malin Nilsen skriver i sitt kapitel:

«En lærer kan oftest interagere med tre eller fire små barn om gangen, med flere blir det vanskelig å gi hvert enkelt barn den støtten det trenger. Det er nemlig svært viktig å forsøke å få til at deltakerne har felles oppmerksomhet om selve aktiviteten, altså at både lærer og barn konsentrerer seg om det samme samtidig.» (Nilsen, 2018, s 11)

Jeg tenker at forutsetningene for å ha med flere barn er at den voksne er godt kjent med de digitale verktøy som skulle brukes, noe jeg ikke var på dette tidspunktet. Men barna og jeg klarte å fokusere på oppgaven i sammen og det ble en fin opplevelse for barna.

Å lage collage var litt plundrete, siden vi ikke har lov til å laste ned apper på jobb pc ’ene så var det ikke så mange valg annet enn å bruke det vi har tilgjengelig. Derfor brukte vi Power Point til redigering av collagen. På denne delen av oppgaven var det mye handledning av voksen. Barna fikk mye hjelp til å minimere bildene, velge rammer til bildet, kutte i bildet og til sist plassere bildet på siden.  Men jeg mener at vi klarte å gjennomføre det som står i rammeplanen om barnehagens digitale praksis:

«Personalet skal

 • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
 • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.»

(Rammeplan for barnehagen)

Men jeg er litt usikker på hva barna egentlig sitter igjen med etter denne økten med bilderedigering. denne delen ble det mye handledning. Pluss at det var litt tungvint å jobbe i Power Point, det hadde nok vært enklere i et bilderedigeringsprogram.

Barna fikk i denne oppgave opplevelsen av å være produsenter og ikke konsumenter gjennom bilderedigering på touch skjerm. I boken til Bølgan kan vi lese:

«Prenksy (2001) er opptatt av hvordan barn lærer å lære, og han mener at barn bør opptre som aktive produsenter og skape innhold, i stedet for å være konsumenter som forbruker det andre har skapt. Berøringsskjermer og det som tidligere er beskrevet som åpne apper, gir barna nye muligheter til å ha en slik aktiv rolle.» (Bølgan, 2018, s. 102) 

Min opplevelse er at å jobbe med touch skjermen var noe barna likte og syntes var spennende, jeg tenker at dette skal vi arbeide mer med i tiden som kommer. Men ikke akkurat med bilderedigering i første omgang, har tanker om at det er fint om barna kan bli enda bedre kjent med det å bruke touch skjermen.

Gjennom denne måten å arbeide på kan vi blant annet tydeliggjøre ulike aktiviteter vi gjør i barnehagen ut fra barnas ståsted. Vi som arbeider i barnehagene, kan gjennom dette tilegne oss ny kunnskap om barn og digitale verktøy.

«Pedagogisk dokumentasjon har en annen inngang til kunnskap. Hensikten med å studere dokumentasjoner fra det barnehaglige feltet er å finne ut hvilke teorier som ligger bak hverdagslige hendelser i barnehagen (Lenz Taguchi 1997, Åberg og Lenz Taguchi 2006) pedagogisk tilrettelagt virksomhet er noe som gjøres, og som bygger på bestemte verdier, holdninger og teorier.» (Kolle 2017, s 26)

Mine holdninger og teorier om barns bruk av digitale verktøy vil styre min måte å arbeide med dette på. Bare gjennom denne oppgaven har jeg fått et litt annet syn på hva en 2-åring sitter inne med av kunnskap på dette feltet.

 

Kilder:

Bølgan, N. B. (2018).  Digital praksis i barnehagen.  Fagbokforlaget

Kolle, T., Larsen, A. S., Ulla, B. (2017).  Pedagogisk dokumentasjon.  Fagbokforlaget

Kunnskapsdepartementet. (2017).  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet

Nilsen, M. (2018).  Barnehagens yngste barn.  Fagbokforlaget

 

karis