Film

Aktivitetsplan

Hva

Tema: høstløv

 • Lager en film som viser frem en høst aktivitet fra avdelingen.
 • Alle barna på avdelingen er med, 10 barn i alderen 1 – 2,5 år
 • Barna skal få lage et høst-tre som skal henge inne på avdelingen.
 • Barna plukker løv.
 • Vi tar bilder og filmer underveis i arbeidet.
 • Filmen vises på foreldremøte.
 • Digitalt utstyr vi trenger: telefon og pc.

Hvordan

 • Barna plukker løv som har falt fra trærne og tar med inn i barnehagen.
 • Løv limes opp på treet som på forhånd er malt på et stort ark på veggen.
 • Vi legger ut lim stifter og løvet vi har plukket på bordet.
 • Vi viser barna hvordan de limer og setter fast bladene.
 • De barna som trenger det, får hjelp av en voksen.
 • En voksen filmer og tar bilder underveis i prosessen.
 • Den voksne passer på å ikke filme ansikter.
 • Under redigering passer vi på at bakgrunns lyden ikke røper navn.

Hvorfor

 • Filmen brukes i barnegruppa til å få frem samtaler om hva vi har gjort.
 • Filmen vises på foreldremøte for å vise frem de ulike aktivitetene vi gjør i barnehagen.
 • Filmen kan bidra til at foreldrene kan snakke med barna om aktiviteter de har gjort i barnehagen.
 • Barna får oppleve å se seg selv og deres skapende prosess på film.

 

Manus

Vi skal lage et tre fylt med løv i fine høstfarger inne på avdelingen. Under prosessen skal vi ta bilder og filme som vi skal sette sammen til en kort filmsnutt. Det starter med at vi filmer løv som faller fra trærne, her kan trærne få litt hjelp ved at vi rister litt i grenene. Videre tar vi bilder og filmer mens barna plukker løv fra bakken. Deretter vises på filmen bilde av treet uten løv, som på forhånd er malt ferdig og er klart til å sette løv på. Videre i filmen ser vi bilder og filmsnutter av barn som limer løvet fast.  Som avslutning filmer vi treet når det henger på veggen igjen med mange fine høstløv på. Som lydspor skal vi høre barnas stemmer på filmene.

 

Dreiebok

Bilde/film Hva skjer Tid Lyd
Tittelkort Tekst på skjerm som forteller litt om hva vi skal se. 7 sekunder. Ingen lyd.
Løv som faller fra trærne. Filmer løv som faller fra trærne. På filmklippene er planen å bruke den tiden de tar etter redigering av filmklippet. Bakgrunnslyd fra filmen.
Nærbilde av løv som har falt på bakken. Ulike bilder av løv på bakken. Hvert bilde er planlagt å bruke 5 sekunder pr bilde. Ingen lyd.
Barn som plukker løv. Ulike bilder og film av barn som plukker løv. Hvert bilde er planlagt å bruke 5 sekunder pr bilde. På filmklippene er planen å bruke den tiden de tar etter redigering av filmklippet. Ingen lyd på bildene.

Bakgrunnslyd fra filmen.

 

Bilde av treet på veggen. Her brukes det 2 bilder.

1.Bilde av treet på veggen før vi begynner å lime på løv uten animasjon.

2.Det samme bilde, men med animasjon av løv som faller.

Det første uten effekter skal være på 7 sekunder og det andre som er med effekter skal være på 12 sekunder. Ingen lyd på det første bilde.

Effektlyd av løv som faller og vinden som blåser på det andre.

Barna som limer løv på treet Ulike bilder og film av barn som limer og fester løv på treet. Hvert bilde er planlagt å bruke 5 sekunder pr bilde.

På filmklippene er planen å bruke den tiden de tar etter redigering av filmklippet.

Ingen lyd på bildene.

Bakgrunnslyd fra filmen

Nærbilde av ferdig tre. Her brukes det 2 bilder.

1.Viser det ferdige treet som henger oppe på veggen igjen uten animasjon.

2.Det samme bilde, men med animasjon av løv som faller.

Her brukes det 2 bilder.

Det første uten effekter skal være på 7 sekunder og det andre som er med effekter skal være på 12 sekunder

Ingen lyd på det første.

Effektlyd av løv som faller og vinden som blåser på det andre.

 

Tittelkort. Et tittelkort som avslutning. 7 sekunder. Ingen lyd.

 

Film

Refleksjon

Jeg har valgt å lage en film fra en aktivitet og ikke lage eller filme en fortelling. Grunnen til det var at jeg ikke helt så for meg hvordan jeg skulle kunne lage en fortelling med de barna som er på min avdeling akkurat nå.

Fremgangsmåten som beskrives i boken «Barns møte med digital teknologi» (Letnes, 2016, s. 57-77) hvor hun beskriver hvordan man kan jobbe med dreiebok, kulisser, skape en fortelling osv. Dette virker for detaljert som arbeidsmetode for de minste barna. Her tenker jeg at det kreves mye av barna av blant annet språkkunnskaper. Jeg har derfor tilrettelagt oppgaven så den passer i min barnegruppe, barn i alderen 1 – 2,5 år.

Ved å lage en film som viste frem et høstprosjekt kunne også alle barna være med. Filmen ble veldig voksenstyrt, barna ble tatt bilder av og filmet, de var heller ikke med på å lage selve filmen. For meg er dette å lage en film helt nytt og da er det greit å prøve det ut først selv og neste gang kan barna være med på mere av prosessen. Jeg støtter meg litt på en liten setning som jeg leste i boken «Barnehagens digitale arenaer»:

«Det er også viktig å presisere at barnehagepersonalet alltid skal ha prøvd appen som installeres i barnehagen, før den introduseres til barna.» (Dardanou, 2021, s. 92)

Selv om dette dreier seg om apper så tenker jeg at denne kan jeg også dra over til å gjelde digitale verktøy. For at barna skal få en god opplevelse er det greit at jeg vet hva jeg driver med. Jeg tenker at neste gang så er jeg så trygg at da blir dette en fin opplevelse for barna når vi gjør dette sammen.

Før jeg begynt å filme laget jeg et manus ut fra hvordan jeg tenkte at filmen skulle se ut, deretter laget jeg dreieboken. Mye av dreieboken skal sies at ble til underveis mens filmen ble laget. Det dukket opp en god del nye elementer som jeg ikke var kjent med. Blant annet at når jeg valgte musikk så ble det musikk på hele filmen, det ville jeg ikke ha, jeg ville at barnas stemmer skulle bli hørt. Det er viktig for meg at de kan høre hva som skjer på filmen, løv som faller, glade barn osv. På bildene uten lyd kan vi snakke om det vi ser, det ble med tanke på dette at hvert bilde bruker 5 sekunder.

Dette med å lage en egen fortelling ser jeg for meg at passer bedre for de litt større barna. Letnes skriver om dette med å lage film med barna hvor barna er med på hele prosessen. Det er interessant å lese hvordan de jobber, og hvor mye barna lærer.

«Grunnleggende digitale ferdigheter handler om å kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen, og andre enkle ferdigheter i bruk av datamaskiner og programvare (Erstad, 2005), samt bruk av enkle digitale verktøy som fotokamera, skanner osv.» (Letnes, 2016, s. 72)

Men jeg tenker at vi kan lage mange ulike typer filmer vi også med de minste barna, f.eks. når vi går på tur kan vi ta bilder og sette sammen til en film etterpå. Hva så vi på turen og hva var barna interessert i. Neste gang ser jeg for meg at barna blir mere involvert ved at de kan ta bilder og være med på å redigere bildene til en film.

I boken «Barnehagens digitale arenaer» kan vi lese:

«Alle bildene som blir tatt underveis, kan man skrive ut, henge opp og lage til som en bildevegg. På denne måten får barna vist og dokumentert hva de har funnet. I etterkant av aktiviteten kan barna og barnehagepersonalet snakke om bildene som er tatt. Barnas medvirkning kommer til utrykk både i tema som er valgt, og hva de har valgt å ta bilder av.» (Dardanou, 2021, s. 92)

Dette tenker jeg at er en god ide som vi kan gjøre mere av i barnehagen, ikke bare når vi lager film. Her er det mye språk og mange gode samtaler å hente. Både barn – barn, foreldre – barn og personalet – barn. Det er noe av det jeg tenker at jeg skal gjøre videre i forbindelse med denne filmen, få bildene ut på veggen. Ved å gjøre dette oppfyller vi det Rammeplanen sier at vi skal gjøre.

«Personalet skal stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler.» Rammeplan for barnehagen.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg sitter igjen med tanker om at det er mye positivt å hente når det kommer til å lage filmer i barnehagen.  Både i selve prosessen i å lage film, men også etterpå når vi setter oss ned for å se på filmen i sammen. Så selv om det ble en veldig voksenstyrt filmproduksjon denne gangen kommer det ikke til å bli det neste gang, for nå vet jeg hvordan det skal gjøre og kan ta med meg barna så vi får en fin opplevelse hele veien i sammen.

 

Kilder

Dardanou, M., Mossin, M. S., Simensen, E. D. (2021) Barnehagens digitale arenaer. Universitetsforlaget.

Letnes, M.-A. (2016) Barns møte med digital teknologi. Universitetsforlaget.

Kunnskapsdepartementet. (2017) Rammeplan for barnehagen. Udir.  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/barnehagens-formal-og-innhold/kommunikasjon-og-sprak/

 

karis