Skummel forskning – hopp fra fly, med og uten fallskjerm

Det er ikke tidligere gjennomført tester som underbygger at bruk av fallskjerm forhindrer dødsfall når man hopper fra fly – dette er altså kun basert på antakelser. Tilhengerne av evidensbasert forskning vil selvsagt ikke akseptere dette, siden medisinsk forskning må være basert på randomiserte kliniske studier for at en skal kunne måle nytteverdi og dermed ta i bruk forskningen.

En gruppe på 11 velrenommerte forskere ved Harvard Medical School, University of California og University of Michigan gjennomførte i 2017/18 en undersøkelse for å finne ut av dette. Resultatet av undersøkelsen ble publisert i desember 2018, i julenummeret til det velrennomerte medisinske tidsskriftet The BMJ.

Årsaken til at dette ikke er undersøkt tidligere kan være mangel på forsøkspersoner. I denne amerikanske undersøkelsen gjennomførte man en bakgrunnssjekk av 92 potensielle deltakere, alle over 18 år. Av disse var 23 villige til å delta i undersøkelsen. 12 av disse skulle hoppe fra flyet med fallskjerm, mens 11 skulle hoppe uten fallskjerm. Ingen fikk på forhånd vite om «ryggsekken» de fikk utdelt inneholdt fallskjerm eller ikke.

Konklusjon: Fallskjermbruk reduserte ikke sannsynligheten for å dø ved hopping fra fly.

Dette funnet stemte altså ikke med den tidligere antakelsen om høy dødsrisiko når en hopper uten fallskjerm. Det må nevnes at deltakerne i studien hoppet fra et fly som sto i ro på bakken, og at høyden på hoppene var i gjennomsnitt 0,6 meter. Se bilde nedenfor.

PDF av artikkelen finner du HER.

Selv om det med stor sikkerhet kan anbefales at personer som hopper fra små stasjonære fly på bakken ikke trenger fallskjerm, bør individuell vurdering foretas ved anvendelse av disse funnene når høyden øker.

Alle forskerne som deltok i prosjektet hadde betydelig magemerter pga. latter i løpet av forskningsprosjektet.

Bildet til venstre er fra nevnte artikkel, og det til høyre er fra colorbox.com

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Skummel forskning – hopp fra fly, med og uten fallskjerm