Våpensmugling og forlagsvirksomhet – lønnsomme greier

NIFU og FFA inviterte 1. september til et seminar med tittelen: Hvordan oppnå kvalitet i publisering med åpen tilgang? Allestedsnærværende statssekretær Bjørn Haugstad var en av foredragsholderne og kom med følgende gullkorn, med utgangspunkt i at noen internasjonale forlag misbruker sin markedsposisjon innenfor vitenskapelig publisering: fortjenesten til noen forlag ligger mellom fortjenesten til legemiddelprodusenter og våpensmuglere.

Bakteppet for seminaret var to rapporter som Kunnskapsdepartementet (KD) har bestilt, den ene rapporten er om åpen publisering, og den andre er utredning av innføring av en siteringsfaktor i den nasjonale publiseringsindikatoren. Torkel Brekke (UiO) ledet arbeidsgruppen som forfattet rapporten for åpen tilgang (OA) til forskningsresultater. Brekke presenterte noen synspunkter fra rapporten, mens Gunnar Sivertsen (UHR) argumenterte for innføring av en siteringsindikator i det nasjonale publiseringsregimet, som et supplement til poengene man får for nivå 1 og 2. En siteringsindikator er aktualisert med OA, siden OA gir mer lesing, som igjen gir flere siteringer. Brekke-rapporten er nå ute på høring og er omtalt på denne bloggen 18. august og 14. juni  Bjørn Haugstad kunne love at begge rapportene vil gi konsekvenser for praktisk politikk.

Tidligere rektor ved NTNU og medlem ekspertgruppa EUA – Expert Group on ‘Science 2.0/Open Science’, Torbjørn Digernes, holdt et innlegg om EUs arbeid med Open Science. EU har som kjent (?) allerede satt som mål at det skal være full åpenhet innen 2020.

Kort oppsummert er det slik at alle er enige om at målet er åpen tilgang til alle resultatene fra offentlig finansiert forskning. Veien til målet er det imidlertid en del uenighet om, dvs. virkemidler og insitamenter, og hvor raskt det skal gå.

Det vil bli orientert om siteringsindikatoren i et blogginnlegg senere i høst.

NIFU-kollasj

Foto: kok

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.