Personvern og overvåkning ved HiØ

Personverngiganten Georg Apenes er død. Han satte dype spor etter seg i personverndebatten i Norge. Her er et sitat som Harald Stanghelle trakk fram i dagens (4.10) Aftenposten og som er hentet fra den siste Personvernrapporten Apenes signerte: «litt forvirrende er det av og til at personvernets fiender er usedvanlig hyggelige og omsorgsfulle mennesker som er ivrige etter å tilby oss trygghet…..». En ironisk og samtidig litt resignert tone, må man vel kunne si.

Ved HiØ og ved alle andre (statlige?) institusjoner er det personopplysningsforskriftens kapittel 9 som regulerer arbeidsgiverens rett til innsyn i arbeidstakerens e-postkasse, som her vil si en e-postkasse arbeidsgiveren har stilt til arbeidstakerens disposisjon til bruk i arbeidet i virksomheten. Det siktes primært til e-postadresser som knytter navnet på den ansatte til virksomheten, for eksempel ola.nordmann@hiof.no.

Kan arbeidsgiver lese ansattes private e-poster og filer? Det følger av personopplysningsforskriften § 9-2 at arbeidsgiveren bare har rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i arbeidstakerens e-postkasse:

  • når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten, eller
  • ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Kan arbeidsgiveren overvåke det arbeidstakeren gjør på Internett?

  • Arbeidsgiveren kan loggføre aktivitet på Internett for å administrere systemet eller avdekke og oppklare brudd på sikkerheten. Loggen kan ikke brukes senere til å kontrollere eller overvåke den ansatte.

Reglene gjelder tilsvarende for arbeidsgivers adgang til gjennomsøking av og innsyn i arbeidstakers personlige område i virksomhetens datanettverk. I tillegg gjelder de for andre elektroniske kommunikasjonsmedier eller elektronisk utstyr som arbeidsgiveren har stilt til disposisjon til bruk i arbeidet i virksomheten, for eksempel mobiltelefon eller nettbrett.

Bestemmelsene gjelder ikke for innsyn i utstyr som den ansatte selv eier, selv om dette fra tid til annen blir benyttet i arbeidet ved virksomheten. Arbeidsgiveren vil som hovedregel være avskåret fra innsyn i slikt privateid utstyr.

Begrensningen gjelder ikke for innsyn i opplysninger som er lagret på fellesområder eller e-postkasser som er felles for hele virksomheten, slik som postmottak@hiof.no. Her vil arbeidsgiveren ha rett til innsyn uten at særlige vilkår må oppfylles først.

Les mer på Datatilsynets nettsider.

Overvåking på jobb

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Personvern og overvåkning ved HiØ

  1. Tilbaketråkk: 25. mai får du: Rett til å bli glemt | Hva skjer'a?

Det er stengt for kommentarer.