Fagfellevurdering til besvær

Hvert år må HiØ og alle andre UH-institusjoner bestemme hvilke publikasjoner vi skal rapportere som nivå 1 eller 2 (NVI-rapporteringen). Det er biblioteksjef ved HiØ, Else Norheim, som har ansvaret for dette. I de tilfeller der biblioteksjef er i tvil og/eller det er uenighet med fagmiljøet, tas HiØs publiseringsutvalg med på råd.

Følgende fire krav må ALLE være oppfylt for at en publikasjon skal defineres som vitenskapelig. Publikasjonen skal:
1. Presentere ny innsikt.
2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering (en fagfelle er en som selv publiserer på «nivå»).

FAGFELLEVURDERING
Dette med fagfellevurdering har av og til vist seg å være problematisk når publiseringen skjer på norske forlag. Iflg. sekretæren i UHRs publiseringsutvalg viser det seg at noen norske forlag egentlig ikke vet hva fagfellevurdering er. Disse klarer ikke å skille mellom konsulentvurdering og fagfellevurdering, og ser ut til å tro at bare man sørger for en ekstern vurdering av en tekst så kvalifiserer dette for NVI-rapportering.

UHRs DEFINISJON AV FAGFELLEVURDERING
Fagfellevurdering skal skje før publisering.
– Minst én fagfelle skal være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren.
– Vurdering av vitenskapelig originalitet skal inngå i den skriftlige bedømmelsen.

Fra colourbox.com

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.