Easy money? No, but they are easier!

Den 1. september orienterte Forskningsrådet om ny utlysning av EØS-midler: Der fikk vi vite at det snart åpner seg nye muligheter for finansiering av forskningssamarbeid med en rekke europeiske land. Norge, sammen Island og Liechtenstein, spytter inn penger i en pott som skal gå til samarbeid med følgende land: Polen, Romania, Tsjekkia, Portugal, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Kypros og Malta. Siden Norge være partner i de fleste prosjektene er det lettere, sett fra norsk side, å få finansiering av prosjekter.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Av potten på 1,8 milliarder euro for perioden 2014-2021, går 170 millioner euro til forskningssamarbeid. HiØ har deltatt i EØS-prosjekter tidligere, men har ennå ikke hentet ut penger fra potten som er satt av til forskningssamarbeid.

Betingelsen for å søke på disse midlene er at én av de tre bidragsyterne deltar sammen én av de nevnte mottakerlandene. Norge konkurrerer altså bare med Island og Liechtenstein om disse midlene. Men!!! Ingen av de tre giverlandene kan stå som søker – det må ett av mottakerlandene gjøre. Den norske partnerens andel utgjør gjerne 30-50% av midlene i prosjektene.

Budsjettrammen for hvert land er allerede bestemt, men Utenriksdepartementet har ennå ikke forhandlet ferdig hva pengene skal brukes til i de enkelte landene. Midlene utlyses i 2018, men muligens vil det allerede i høst komme en utlysning for Romania-samarbeid. Forskningsrådet presiserer at det er viktig for norske forskningsmiljøer å være selektive mhp. hvilke søknader de deltar på – dvs. ikke hoppe på et samarbeid uten å sjekke om det er en god partner. Dersom du allerede har kontakter i ett eller flere av disse landene er det alltids mulig å sjekke om de kjenner til ordningen og evt. tilby «dine tjenester». Løpende oppdatering av status for progresjonen for avtalene med de forskjellige landene finner du HER.

Ta kontakt med en av oss i Forskningsenheten dersom dette virker interessant. Vi er her for DEG!

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.