Forskningsetikk ved HiØ – status og veien videre

HiØs sentrale FoU-utvalg er ansvarlig for å ajourholde høgskolens forskningsetiske retningslinjer og bidra til at de ansatte følger disse. Våre gjeldende forskningsetiske retninglinjer finner du HER. Disse ble sist oppdatert i 2009. Tidligere i år vedtok Stortinget ny forskningsetikklov. Institusjonenes ansvar blir mer omfattende som følge av den nye loven. Det betyr bl.a. at institusjonene må innta en aktiv rolle i regelmessig opplæring av ansatte. Noen av konsekvensene for HiØ er:

KRAV
HiØ skal sikre at forskningen vår skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. HiØ har ansvaret for:
a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer, og
b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer.

  • Behandling av uredelighetssaker
  • HiØ har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.
  • HiØ skal ha et redelighetsutvalg. Utvalget skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen.
  • HiØ skal fastsette retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Retningslinjene skal også angi når det som ledd i behandlingen av slike saker skal innhentes en uttalelse fra redelighetsutvalget.
  • HiØ skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer til Granskingsutvalget.
  • Uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan påklages av forskeren til Granskingsutvalget.

I løpet av høsten vil ledelsen ved HiØ konkretisere hvordan HiØ skal oppfylle disse kravene.

Figuren er fra colourbox.com

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.