COST-søknad – Navigering i helseinformasjonshavet

Avdeling for helse og velferd v/Anna Lydia Svalastog står bak en nylig (7. september) innsendt søknad om midler fra COST. COST er en støtteordning til nettverksarbeid – det finansieres IKKE forskning.

Kort fortalt vil en i nettverket ta sikte på å utvikle kunnskap for å hjelpe både pasienter og friske personer som søker på internett etter kunnskap om egen og andres helse. Også organisasjoner, leger og helsearbeidere er viktige målgrupper for kunnskapen. I det havet av informasjon som er tilgjengelig vil en i prosjektet stille spørsmål ved form, kvalitet og bruk av informasjonen, og hvordan denne informasjonen presenteres. Disse spørsmålene vil en besvare ved å samle folk med tverrfaglig kunnskap, pasientgrupper, beslutningstakere og e-helseforskere.  Det vil sette oss bedre i stand til å møte de sentrale samfunnsmessige, vitenskapelige og politiske utfordringene i dagens digitale samfunn.

52 deltakere fra 20 europeiske land har forpliktet seg til å delta.

DENNE siden finner du informasjon om nettverket og HER kan du evt. lese om COST.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.