Stor interesse for «søknadsstipend»

18. august ble det utlyst 10 «søknadsstipend» a kr 50 tusen kr. Disse stipenden skal bidra til at forskerne ved HiØ skal sende flere og bedre søknader om nasjonale og internasjonale forskningsmidler.

Det ble mottatt 10 søknader om slik støtte. De fleste har søkt om midler til frikjøp og reiseutgifter. Noen vil bruke penger til ekstern konsulenthjelp til å skrive søknaden. Søknadene ble behandlet i FoU-utvalget 7. september.

Disse søknadene ble tildelt støtte:

Det er kommet en forespørsel om det kan tildeles flere stipend til ett søknadsinitiativ. Det er ikke aktuelt. Søknader som hadde peilet seg inn på utlysninger FØR møtet i FoU-utvalget (7. september) fikk ikke tildelt støtte.

Dersom det utlyses slike midler i 2018 vil en operere med 2 søknadsfrister, en på våren og en på høsten. Eksakte frister vil fastlegges når det er avklart om det blir tilgjengelig slike midler neste år også.

Scholarship application form with pen

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.