Fremragende forskning 2017 – Nominering av kandidater

I fjor ble Anna-Lena Kjøniksen tildelt HiØs pris for fremragende forskning ved HiØ. Tida er nå kommet for å nominere kandidater til årets pris. Frist for å nominere kandidater er 15. oktober 2017 Hele utlysningsteksten finner du HER.

 • Formålet med prisen
 • Prisen for fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet skal være en anerkjennelse av oppnådde resultater på internasjonalt nivå. Prisen skal være en inspirasjon for andre og støtte til videre forskning og kunstnerisk virksomhet ved HiØ.
 • Kriterier for å få prisen
 • Prisen skal kunne gis til en ansatt for sterke individuelle faglige prestasjoner eller til grupper/fagmiljø som har oppnådd særlig gode resultater i fellesskap.
  Dersom to eller flere kandidater stiller likt etter en rent faglig vurdering, skal det legges avgjørende vekt på deres innsats for å bygge opp eller styrke sine fagmiljøer ved HiØ.
 • Prisen skal ikke være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste.
 • Prisvinner skal ha:
  • oppnådd særlig fremragende resultater innen forskning eller kunstnerisk virksomhet
  • bidratt til å gjøre HiØ synlig internasjonalt
 • Vurderingen skal baseres på oppnådde resultater de to-tre siste årene.
 • Nominering av kandidater
 • Hver avdeling nominerer inntil én kandidat til prisen. Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av:
  • kandidatens publikasjonsvirksomhet, og
  • andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og utenlandske fagmiljøer, og
  • kandidatens betydning for eget fagmiljø, når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats.
 • Underlaget sendes med epost til Kjell Ove Kjølaas: kok@hiof.no
 • Frist for å nominere kandidater: 15. oktober 2017

Prisvinneren får et diplom og 50.000 kr som skal brukes til faglig virksomhet.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.