Nytt regime for uttelling for publisering – RBO

RBO betyr Resultatbasert omfordeling og brukes i denne sammenhengen til å fordele midler til avdelingene basert på publikasjoner ansatte har registrert i Cristin. Cristin-postene som gir økonomisk uttelling er enten nivåpublikasjoner (nivå 1 eller 2) eller formidlingspublikasjoner. Sistnevnte er en særordning for HiØ, der en også gir uttelling for publisering som ikke er på nivå 1 eller 2.

PROSEDYRE: Med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer plasserer bibliotekleder ved HiØ aktuelle publikasjoner på nivå 1 og 2, evt. i samråd med publiseringsutvalget dersom det er tvil. Alt annet som er registrert i Cristin og som er godkjent for økonomisk uttelling tilordnes en formidlingskategori: F0, F1, F2 eller F3. I DETTE dokumentet finner du en oversikt som viser hvilke publiseringstyper som faller i de forskjellige formidlingskategoriene.

NYTT: For å sikre at nivå-publisering gir mest uttelling er det foreslått i budsjetter for 2018 at 60% av publiseringspotten skal gå til dette. De resterende 40% går til formidlingskategoriene. Tidligere var det ikke en slik forutbestemt fordeling, men grovt sett ble fordelingen da motsatt. Akademi for scenekunst tas ut av RBO’en og tildeles en sum basert på deres andel av RBO’en de siste 4 årene.

Det opereres med forskjellig poengskala for formidling og nivåpublisering. For nivåpublisering brukes den nasjonale skalaen:
– Artikler i vitenskapelig tidsskrift gir for hhv. nivå 1 og 2: 1 og 3 poeng
– Artikler i antologier gir for hhv. nivå 1 og 2: 0,7 og 1 poeng
– Monografier (MN) gir for hhv. nivå 1 og 2: 5 og 8 poeng

Formidlingskategoriene F0, F1, F2 og F3 gir hhv. 1, 2, 4 og 12 poeng.

POENGVERDIER: Verdien av poengene settes altså med utgangspunkt i at 60% av den avsatte rammen skal gå til nivåpublisering, og 40% til formidling. 1 nivåpoeng kan da typisk gi en økonomisk uttelling på rundt 120 tusen kroner, mens 1 formidlingspoeng kan gi rundt 2 tusen kroner.

Det som er registrert under «kunstkategoriene» i Cristin settes vanligvis til F1, F2 eller F3, avhengig om «publiseringen» er hhv. lokal (Østfold), nasjonal eller internasjonal. Nå er det bare ansatte på LU som får uttelling i disse kategoriene.

Bakgrunnsbildet er fra Colourbox.com

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Ett svar til Nytt regime for uttelling for publisering – RBO

  1. Tilbaketråkk: Avdelingsvise nivå- og formidlingspoeng | FoU-utvalget – Hva skjer'a?

Det er stengt for kommentarer.