Munin-konferansen i Tromsø: Open Access og «Ylva»

Her kommer Øyvind Gjems Fjeldbus rapport fra den tolvte Munin-konferansen om Open Access-publisering som gikk av stabelen ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 22.–23. november:

Hele 147 deltakere (hvorav tre fra HiØ) hadde tatt reisen opp til landets nordligste universitet, et rekordantall. Om alle hadde fått med seg at den verste stormen siden «Narve» i 2006 var ventet, er usikkert. Mer om det til slutt i innlegget.

Prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Kenneth Ruud, åpnet konferansen og satte fingeren på to poeng som kom til å prege den: den stadige utviklinga av Open Access-publisering (som Ruud illustrerte med denne videoen) og administrasjon av forskningsdata (ved UiT: DataverseNO) samt utfordringene som fortsatt preger feltet (f.eks. når NFR på den ene siden sier at forskerne må publisere i Open Access-kanaler, men samtidig evaluerer forskningens kvalitet på grunnlag av publiseringskanalenes prestisje/kvalitet). Han skrøt uhemmet av bibliotekets rolle i arbeidet med å fremme og utvikle Open Access-feltet, og i den sammenheng passer det godt å minne om vårt eget biblioteks side om Open Access.

Professor Timothy Gowers fra Universitetet i Cambridge understreket behovet for å rive ned barrierene som hindrer en «effektiv infrastruktur for forskning», deriblant forskningsartikkelens unike posisjon i akademia og utgivernes higen etter profitt. Nettressurser som Wikipedia, arXiv.org og Open Library of Humanities bidrar således til å bane vei for en ny forskningsinfrastruktur.

I denne nye infrastrukturen bør man også endre hvordan man evaluerer og måler forskning, noe Sarah de Rijke fra Leiden University pekte på viktigheten av. Hun kritiserte ensidig bruk av impact factor og H-index og viste til Leiden-manifestet som presenterer ti nye prinsipper for å evaluere forskning (og hvor det åpnes opp for kvalitativ evaluering av forskning).

Et annet aspekt ved infrastrukturen for forskning er fagfellevurderingen, og både Gowers, de Rijke og spesielt Samir Hachani fra Universitetet i Alger pekte på nødvendigheten av å endre måten fagfellevurderingen foregår på. Hachani var spesielt opptatt av å åpne denne prosessen opp, å gjøre den gjennomsiktig. Han trakk fram tidsskriftet RIO journal som et eksempel, der man utfører fagfellevurdering både før og etter innlevering av manuskriptet.

Hvis dere lurer på hvilket tidsskrift som kanskje er det mest åpne i verden, er det muligens Philica, the instant, Open Access journal of Everything. (Ikke publiser i dette!)

Når det gjelder uværet «Ylva», skulle man ut fra medias dekning tro at vi måtte belage oss på kaos på flyplassen og innstilte avganger, men vårt fly lettet i alle fall omtrent til oppsatt tid. Det var en «bumpy ride» til tider, men selv en noe flyskeptisk mann som undertegnede overlevde det uten problemer.

Hugin og Munin (colourbox.com)

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

En kommentar til Munin-konferansen i Tromsø: Open Access og «Ylva»

  1. Tilbaketråkk: OA – «Blodsugerne» truet med rettssak! | Hva skjer'a?

Det er stengt for kommentarer.