Hvordan DU kan påvirke Norges forskningsinfrastruktur!

Annethvert år tar Forskningsrådet en gjennomgang av de norske forskningsinfrastrukturene. Nå er tiden inne for forskningsmiljøene til å komme med innspill til nye infrastrukturer innenfor NFRs prioriterte forskningsområder (se nedenfor). NFR ønsker begrunnede innspill på behov for ny eller oppgradert infrastruktur innenfor alle forskningsområdene. Se brev fra NFR HER.

Institusjonene oppfordres til å gå sammen om innspill på de utvalgte områdene, ut fra et samlet nasjonalt fagmiljø. Samarbeid om innspill er spesielt relevant for små, men gode forskningsmiljøer, som vi har flere av ved HiØ.

De aktuelle forskningsområdene er: Bioressurser, Bioteknologi, Humaniora, IKT, Klima og miljø, Medisin og helse, Miljøvennlig energi, Nanoteknologi og avanserte teknologier, Naturvitenskap og teknologi, Petroleumsteknologi, Samfunnsvitenskap og velferd, E-infrastruktur.

Det er ingen begrensning på hvor mange innspill hver enkelt institusjon kan komme med, men innspillene skal rettes mot forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og ikke institusjonenes basisutstyr. Det kreves ingen samordning ved institusjonene om innspill, men dersom flere miljøer går sammen, både fra egen og fra andre institusjoner, vil innspillene helt sikkert tillegges mer vekt.

Frist 20. januar.

Innspill skal være på 1-2 sider. Mal finner du HER.

Ta gjerne kontakt med forskningsenheten@hiof.no hvis trenger noen å diskutere dette med.

Eksempler på slike infrastrukturer som har vært finansiert:

colourbox.com

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.