Publiseringsstipend – 2018

Det vil også i 2018 vil bli anledning til å søke om publiseringsstipend. Som tidligere vil det bli midler til 10 stipend á 50 tusen kroner. Utlysningen vil skje avdelingsvis, sannsynligvis i januar. Nytt denne gangen er at søknadene som avdelingene prioriterer skal behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

Nytt er det også at to av de ti stipendene er øremerket til «unge lovende forskere». I denne sammenhengen betyr det ansatte som er inntil 40 år (i 2018) og som tar sikte på opprykk til dosent eller professor. Disputas/opprykk må ha skjedd de siste 5 årene, dvs. i perioden (2013-2017). Hver avdeling kan sende inn én søknad for en slik kandidat, i tillegg til antallet som er nevnt nedenfor.

 • Søknadskriterier
 • Hovedkriteriet for rangering av søknadene er publiseringshistorikk.
 • Forutsetningen er at midlene skal resultere i et manus til minst én publikasjon på nivå 1 eller 2 i 2018. Kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå er også aktuell «publiseringskanal».
 • Plan for publisering til allmenheten (Forskningsdagene, Litteraturhuset i Fredrikstad, ol.).
 • Søkere som har fått tildelt publiseringsstipend i 2016 og 2017, kan IKKE søke.
 • To av ti stipend stipend øremerkes til «unge lovende forskere».
 • Antall søknader avdelingene kan sende
 • Helse og velferd kan sende 4 søknader
 • Ingeniørfag kan sende 3 søknader
 • Lærerutdanning kan sende 4 søknader
 • Informasjonsteknologi kan sende 2 søknader
 • Økonomi, språk og samfunnsfag kan sende 3 søknader
 • Akademi for scenekunst kan sende 1 søknad

Avdelingsledelsen vil altså prioritere antall søknader iht. dette.

Nedenfor er vist kjønnsfordeling av de 80 stipendene som er delt ut siden oppstarten i 2007. 36 stipend har gått til menn og 44 til kvinner. I 2018 er det ikke øremerket midler til «kvinnestipend», dvs. stipend som kun kvinner kan søke på.

Kilde: K©K

 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.