Søknadsstipend – 2018

Midlene til søknadsstipend i 2017 ble revet bort i full fart. Dette var altså midler til å skrive søknader om eksterne forskningsmidler. Det vil bli slike midler i 2018 også, men det blir noen endringer: Det innføres to søknadsfrister og avdelingene må gå inn med en egenandel (1/3). Det gis kun støtte til søknader om FoU-prosjekter, og HiØs andel må være minst 250 tusen kr.

Søknadfrister: 1. februar og 1. september – Søknadene behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor. Inntil 5 søknader får tildelt midler ved februarutlysningen.

Max støtte: 50 tusen kr.

Egenandel: Avdelingen må bidra med minst en tredjedel av budsjettet for «søknadsprosjektet», dvs.  25 tusen kr, hvis det søkes om max-beløpet på 50 tusen kroner.

Søknaden må inneholde følgende

  1. Tittel på FoU-prosjektet + en kort beskrivelse
  2. Evt. samarbeidspartnere
  3. Hvor søknaden skal sendes (Oslofjordfondet, Forskningsrådet, etc). Oppgi også lenke til utlysningen.
  4. Budsjettramme for FoU-søknaden og HiØs andel av rammen (utenom HiØs evt. egenandel)
  5. Søknadsfrist
  6. Oversikt over hvordan midlene skal brukes, inkludert avdelingens bidrag (frikjøp, konsulentbistand og/eller andre direkte utgifter)

Søknadsomfang: Inntil 1 A4-side.

Dette søknadskjemaet skal brukes og sendes til kok@hiof.no

Søknaden må være godkjent av dekan ved at dekan sender en bekreftelse til kok@hiof.no
Disse interne midlene kan evt. supplere PES-midler fra Forskningsrådet.
De som tildeles midler må umiddelbart etter søknadsfristen for FoU-søknaden sende en kopi av ferdig søknad til kok@hiof.no

Colourbox.com

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.