Utenlandsstipend 2018

Det er også for 2018 satt av midler til utenlandsstipend. Det er 4 «ledige» stipend pr. i dag. Det er løpende søknadsfrist og det anbefales derfor at man fremmer søknad tidlig på året dersom man vet at et utenlandsopphold vil kunne realiseres i løpet av kalenderåret. Søknader behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

  • Utdrag fra utlysningen
  • Stipendet er på 250.000 kr for 3 måneder og tildeles med det formål å bygge nettverk ved utenlandske institusjoner som kan danne grunnlag for senere NFR- og Horisont 2020-søknader, og andre internasjonale utlysninger.
  • Søkeren må ha etablert solid kontakt med et fagmiljø ved en utenlandsk institusjon.
  • Avdelingen står fritt til å bestemme hvordan midlene skal brukes (f.eks. til frikjøp), men det forutsettes at den som tildeles stipendet kan bruke inntil halvparten av stipendet til dokumenterte ekstrautgifter i forbindelse med utenlandsoppholdet, iht. NFRs satser for utenlandsstipend: Kr 17 000 (enslig)/ 32 000 (familie) per måned. I tillegg skal søkerens andel av stipendet dekke reiseutgifter til/fra oppholdsstedet og evt. til faglige møter og konferanser.
  • Søknaden sendes til Kjell Ove Kjølaas: kok@hiof.no, sammen en bekreftelse fra dekan på at søkeren vil få anledning til å gjennomføre utenlandsoppholdet.
  • Dersom en må prioritere søknadene vil en velge de som på best oppfyller formålet med utenlandsoppholdet (nettverksbygging og søknadssamarbeid).

Hele utlysningsteksten finner du HER.

Fra colourbox.com

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.