FoU-relevante tiltak i 2018

Høgskolestyret vedtok 14.12 å bevilge penger til følgende FoU-relevante tiltak i 2018:

  • Kr 4 500 000 er avsatt til faglige satsingsområder.
  • Kr 500 000 er bevilget til videreføring av ordningen med publiseringsstipend. (allerede utlyst)
  • Kr 1 500 000 er avsatt til utenlandsstipend for forskere (allerede utlyst).
  • Kr 500 000 er bevilget til videreføring av ordningen med søknadsstipend (allerede utlyst).
  • Det er bevilget kr 200 000 til publisering i Open Access. Inkludert i dette er publisering i antologier og hybridtidsskrifter. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.
  • Det er ubrukte midler på kr 100 000 som kan benyttes til etablering av stipendiatforum.

FoU-utvalget søkte i sitt innspill til budsjettet om midler til en ordning med utenlandsstipend for stipendiater og midler til å finansiere gjesteforskere. Det er ikke innvilget midler til disse tiltakene.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.