Kategoriarkiv: Uncategorized

Bloggen har fått ny adresse

Ny adresse for bloggen er: https://blogg.hiof.no/hva-skjer-a/  

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

25. mai får du: Rett til å bli glemt

EU-parlamentets personvernforordning skal innføres i Norge 25. mai 2018. Det vil bl.a. føre til at den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt». Forordning gjelder automatisk som … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

FoU-relevante tiltak i 2018

Høgskolestyret vedtok 14.12 å bevilge penger til følgende FoU-relevante tiltak i 2018: Kr 4 500 000 er avsatt til faglige satsingsområder. Kr 500 000 er bevilget til videreføring av ordningen med publiseringsstipend. (allerede utlyst) Kr 1 500 000 er avsatt … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Utenlandsstipend 2018

Det er også for 2018 satt av midler til utenlandsstipend. Det er 4 «ledige» stipend pr. i dag. Det er løpende søknadsfrist og det anbefales derfor at man fremmer søknad tidlig på året dersom man vet at et utenlandsopphold vil … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

15-på-topp – ANTALL nivåpublikasjoner i 2016

Det er tidligere lagt ut lister som viser de beste resultatene hva gjelder publiseringspoeng og H-indeks ved HiØ. Det har også vært etterspurt ei liste som viser de beste når det gjelder ANTALL nivåpublikasjoner. Lista nedenfor viser de forskerne ved … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Søknadsstipend – 2018

Midlene til søknadsstipend i 2017 ble revet bort i full fart. Dette var altså midler til å skrive søknader om eksterne forskningsmidler. Det vil bli slike midler i 2018 også, men det blir noen endringer: Det innføres to søknadsfrister og … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Publiseringsstipend – 2018

Det vil også i 2018 vil bli anledning til å søke om publiseringsstipend. Som tidligere vil det bli midler til 10 stipend á 50 tusen kroner. Utlysningen vil skje avdelingsvis, sannsynligvis i januar. Nytt denne gangen er at søknadene som … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Hvordan DU kan påvirke Norges forskningsinfrastruktur!

Annethvert år tar Forskningsrådet en gjennomgang av de norske forskningsinfrastrukturene. Nå er tiden inne for forskningsmiljøene til å komme med innspill til nye infrastrukturer innenfor NFRs prioriterte forskningsområder (se nedenfor). NFR ønsker begrunnede innspill på behov for ny eller oppgradert … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Reisebrev fra IRAN

Professor Jane Mattison Ekstam ved ØSS har vært på besøk på Universitetet i Teheran i 10 dager, der hun holdt gjesteforelesninger og seminarer for studenter og fagfeller. Dette reisebrevet gir et interessant bilde av Janes opphold: A visit to Iran, … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Open Access – «Blodsugerne» truet med rettssak!

ResearchGate har vært nødt til å begrense tilgangen til nesten 2 millioner vitenskapelige artikler etter trusler om rettsforfølgelse fra en koalisjon av utgivere (blodsugere?), inkludert Elsevier og American Chemical Society (ACS), iflg. Times Higher Education (9. november). Dette er resultatet … Les videre

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar