Velkommen!

Vi er to maskiningeniørstudenter som danner gruppe B15M06 ved Høgskolen i Østfold avd Fredrikstad. Vi driver for tiden på med vårt hovedprosjekt hvor vi har valgt å se på bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller.

Oppgaven vår er skrevet i samarbeid med FireCo AS, EDR medeso og Høgskolen i Østfold.

Fireco  EDRmedeso  Høgskolen i Østfold