Om bloggen

Forskning er ekstremt gøy, men forskning kan også være utrolig frustrerende. Hva mener jeg med frustrerende? Jo, forskning kan være frustrerende fordi forsøk strander, fordi du ikke får så spennende resultater som du skulle ønske og fordi man gjentatte ganger får avvist artikler og må begynne «nesten» på nytt igjen. Dette skyldes ikke nødvendigvis at arbeidet ikke er godt nok utført, men fordi salgbarheten til leserne er begrenset. Allikevel er det helt sentralt at «smal» forskning og forskning som ikke har signifikante funn blir publisert. Denne forskningen er også med å nyansere vår virkelighetsoppfatning.

Gjennom bloggen «helseprofessoren» vil jeg forsøke å ta deg med inn i min hverdag som forsker, med opp og nedturer og i en stadig prioriterings og tidsklemme. Bloggen vil primært gi deg et innblikk i egen forskning, men også sette fokus på forskning generelt og ikke minst kritisk tenkning. Evnen til kritisk tenkning, til å stoppe opp og tenke: «dette kan da ikke stemme», er helt sentralt i et samfunn som i økende grad består av ulike interessegrupper som ønsker å påvirke våre helsevalg. På langt nær alt er basert på forskning, mye er basert på løse påstander om virkeligheten og ikke minst på økonomiske motiver.