Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse i Norge?

Av Gunnar Andersson

Madisa Consulting AS og Marny Østreng Unnli inviterte til diskusjon på Lean svart belte sertifiseringskurset. Stedet var Thon hotell Linne og Gunnar Andersson var utfordret på å bruke sine møter med Toyota og Senseier i Japan som utgangspunkt for en diskusjon på Lean, ledelse og Hoshin Kanri. Spennende diskusjoner med aktive Lean-entusiaster fra ulike bransjer.

 

Lean transformasjon (15 studiepoeng) er i gang ved HiØ videre

Av Gunnar Andersson

De første tre samlingene i det nye studiet Lean transformasjon (15 studiepoeng) er gjennomført. Fagansvarlig er Gunnar Andersson fra HiØ som sammen med Marny Østreng Unnli også leder undervisningen. Tema var å forstå egen prosess gjennom de teoretiske brillene vi bruker og gjennom verktøyene som hjelper oss å se. Sentralt i modulen står prinsippene for Lean og verdistrømskartlegging.

Kurset er bygget rundt fire moduler:

 • Modul 1 introduserer de historiske bidragene til Lean som vi kjenner det i dag. Lean i den norske samarbeidsmodellen står sentralt. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å forstå egen prosess (for eksempel verdistrømsanalyser, spagettidiagram, standardiserte arbeidsoperasjoner)
 • Modul 2 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å jevne ut flyten (for eksempel 5S, kaizen, SMED, Poka-Yoke, TPM/OEE).
 • Modul 3 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å gå fra push til pull (for eksempel kanban, balansert produksjon og takting).
 • Modul 4 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir Innsikt i planlegging, tilrettelegging og ledelse av Lean i praksis i organisasjoner.

Kursdeltakerne representerer et tverrsnitt av virksomheter fra både privat og offentlig sektor, vareproduserende og tjenesteytende som sammen danner en spennende læringsgruppe. Bloggen vil følge både gruppa og prosjektene studentene jobber med framover.

 

Hoshin kanri og ledelse

Av Gunnar Andersson

Madisa Consulting AS og Marny Østreng Unnli inviterte til diskusjon på Lean svart belte sertifiseringskurset. Stedet var Thon hotell Triaden og Gunnar Andersson var utfordret på å bruke sine møter med Toyota og Senseier i Japan som utgangspunkt for en diskusjon på Lean, ledelse og Hoshin Kanri.

Foto: Marny Østreng Unnli

Kursdeltakerne representerte store deler av landet og både offentlig og privat sektor. Det var mye erfaring og kompetanse i rommet som la et godt grunnlag for en diskusjon rundt ledelse. Diskusjonene var så gode at vi  gikk langt over tida. … 

 

Faglig samling under EXPO-dagene ved HiØ i Fredrikstad

Av Gunnar Andersson

På EXPO-utstillingen presenterer og diskuterer studentene avsluttende Bachelorprosjekter. I år er det tre Lean-prosjekter som kan være interessante for deg som Lean-entusiast. Vi møtes på rom S502. Se etter EXPO-flaggene på Værste i Fredrikstad.

 • 11:30-12:00: VELKOMMEN med kaffe og frukt
 • 12:00-14:00: STUDENTPROSJEKT
  • B17I01: Standardisering i Syklus (gjennomført i samarbeide med Syklus AS)
  • B17I11: Lean som naturlig del av den daglige driften (gjennomført i samarbeide med Dokka Fasteners)
  • B17I09: Verdistrømskartlegging ved Nexans (gjennomført i samarbeide med Nexans AS)

Presentasjonene er en del av EXPO-dagene og eksamen for studentene. Det er åpent for spørsmål.

Påmelding direkte på:
https://foodl.org/foodle/Lean-forum-Ostfold-s-samling-ved-ingeniorutdanningen-i-Fredrikstad-torsdag-15-juni-2017-58270

 

Nytt studiepoenggivende kurs i Lean ved Høgskolen i Østfold

Av Gunnar Andersson

 

Forskning på Lean er tema under IRG Symposium 2017

Av Gunnar Andersson

Tirsdag 31. januar til onsdag 1. februar 2017 arrangerte Forskningsgruppa for innovasjon ved Høgskolen i Østfold The IRG Symposium 2017 med tema High Involvement Innovation. Symposiet samlet deltakere fra flere land og inkluderte både akademia og næringsliv.

Utgangspunktet er hvordan innovasjon utfordrer både akademia og næringsliv, ikke minst slik vi ser det i regional innovasjon, lærende organisasjoner, Lean og Design thinking. Dette krever ny praksis, strategier og forskning.

Gunnar Andersson holdt et innlegg på hvordan forske på Lean praksis. Han videreutvikler et teoretisk rammeverk for sammenhengen mellom utenforliggende faktorer, interne prosesser og mekanismer som kan beskrive fornyelsen av eksisterende praksis og brudd og framveksten av nye diskurser for arbeidet.

Figure 1: The Lean Discourse Model

Figure 1 visualiserer modellen. Tverrsnittet illustrerer grensene for den nåværende diskursen. Diskursen er bygd opp av forståelse, medlemsskap og forutsigbar adferd som former og blir formet av fakta, artefakter og relasjoner som produseres av diskursen selv og utenfor. Lokale og fjerne bidrag, kort-siktige videreføringer og langsiktig utvikling, arv og strukturer tar alle del i den nåværende praksis. Forstyrrelser og andre faktorer presser  systemet mot en ny tilstand, eller en reproduksjon av den nåværende.

 

Lean forum Østfold med vellykket samling ved Sykehuset Østfold Kalnes

Av Gunnar Andersson

Onsdag 18. januar klokka 14:00 møttes Leanentusiaster fra hele regionen og ulike bransjer på det nye sykehuset for Østfold.

Selv om et sykehus på mange måter er en annen verden enn en liten produksjonsbedrift var mye av arbeidet og mange av utfordringene kjente. «Hver dag litt bedre» er overskriften for Leanarbeidet ved sykehuset, og Liv Marit Sundstøl og Rachel Margrethe Lørum presiserer at dette handler om å jobbe systematisk over tid, der målet er bedre og mer effektiv pasientbehandling. Noen stikkord er: Kvalitet i alle prosesser betyr effeltiv pasientbehandling. Pasientens helsetjeneste = hva har verdi for deg som pasient. Kopler Lean med tjenesteinnovasjon. Bruker visualisering for å forklare hva det betyr å jobbe Lean. Forenkle og forbedre. Helhetlige pasientforløp. Forpliktende samarbeid. Kondisjon og tålmodighet. Eksempler på metodikk som benyttes er: Skygging av arbeidsprosessene. Intervju av nøkkelpersonell. Verdistrømsanalyser. Kapasitetsanalyser. Implementering. Forbedringsmøter.

IMG_0317

IMG_0322

 

Kan man lære Lean gjennom spill og simuleringer?

Av Gunnar Andersson

Taichi Ohno og Akimori Hyodo og mange andre minner oss om Lean handler om det «å gjøre.» Lean handler om kloke hender og taus kunnskap (tacit knowledge) og på den måten inkluderer både tradisjonell boklig kunnskap, ferdigheter og holdninger. Vi må kjenne prinsipper som JIT og Jidoka, begrep som flyt og sløsing, verktøy og metoder som SMED, 5S og andre, og ikke minst kunne sette dette sammen til en faglig begrunnet praksis tilpasset den enkelte organisasjon. Vi må også skifte «mindset» da Lean på mange måter er en veldig annerledes måte å tenke produksjon og organisasjon på fra det vi er vant til.

«Whatever name you give our system, there are parts of it that are so far removed from generally accepted ideas (common sense) that if you do it only halfway, it can actually make things worse.» (Ohno, 2013)

Ncube (2009) diskuterer om man kan lære Lean gjennom spill og simuleringer. Han diskuterer dette basert på forsøk med simuleringer for å lære sentrale begrep som batch-størrelser, fra push til pull og prosesstid. Han argumenterer for at spill egner seg veldig godt nettopp fordi Lean handler om både «myk» og «hard» kompetanse basert på problemløsing. Badurdeen, Marksberry, Hall & Gregory (2009) fokuserer på Lean simuleringer som en form for problembasert læring der små grupper bruker reelle problem for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Gjennom å kople Lean til problembasert læring åpner de dørene til mye erfaring som kan hjelpe oss i arbeidene med Lean.

Marny Østreng Unnli fra Madisa Consulting AS utviklet Case Gokart som et lokalt eksempel på hvordan trene Lean gjennom spill og simuleringer, med gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Jeg ønsker meg mer oppmerksomhet mot spill og simuleringer tilpasset bedrifter i regionen og ikke minst diskusjoner rundt hva som fungerer. Har du andre eksempler eller erfaring med dette?

Aktuelle ressurser:

Badurdeen, F., Marksberry, P., Hall, A., & Gregory, B. (2009). Teaching Lean Manufacturing With Simulations and Games: A Survey and Future Directions. Simulation & Gaming,
41(4), 465–486. https://doi.org/10.1177/1046878109334331
Lean spill Case Gokart | Madisa Consulting AS. (n.d.). Retrieved January 14, 2017, from http://madisaconsulting.no/lean-spill-case -gokart/
Ncube, L. B. (2009). A Simulation of Lean Manufacturing: The Lean Lemonade Tycoon 2. Simulation & Gaming, 41(4), 568–586. https://doi.org/10.1177/1046878109334336
Ohno, T. (2013). Taiichi Ohno’s workplace management (Special 100th birthday ed). Maidenhead: McGraw-Hill.
 

Hoshin kanri – den ukjente stjernen i Lean universet

Av Gunnar Andersson

Med litt erfaring fra Lean arbeider er du kanskje kjent med Kaizen, Gemba, kan-ban og poka-yoke. Hver for seg viktige verktøy og begrep men også «tve-eggede» sverd fordi de fort kan ende opp som blindveier på Lean-reisen. Vi gjør Kaizen for å gjøre Kaizen, men altfor ofte fristilt fra målene for organisasjonen. Kaizen blir da i seg selv Muda eller sløsing.

hoshin

Hoshin-kanri hjelper oss med å kople de ulike verktøyene i Lean sammen med bedriftens mål og strategier som en helhet. Hoshin-kanri er en modell for å knytte sammen strategiske, taktiske og operative elementer i en organisasjon. Det strategiske nivået definerer overodnete mål og KPI’er for enhetene som oversettes av det taktiske nivået til konkrete delmål på det operative nivået. Disse delmålene identifiserer problemområder som det operative nivået tar tak i. Avhengig av problemet velger man verktøy og tilnærming tilpasset den enkelte organisasjon og område. Lean arbeidet får med andre ord alltid en begrunnelse og resultatene av arbeidet kan tilbakeføres til det taktiske og strategiske nivået og måles gjennom resultater i forhold til KPI’er og andre indikatorer direkte.

Aktuelle ressurser:

 

Møte med Sensei Akimori Hyodo

Av Gunnar Andersson fra Inuyama City, Aichi, Japan

Akimori Hyodo er daglig leder av GPS Training Center med nærmere 40 års fartstid fra Toyota gruppen i Japan. Jeg var så heldig å møte han under Lean management leadership training-kurset i Kakamigahara, Gifu. For meg var møtet med Sensei Hyodo en tankevekker i forhold til hvordan Lean brukes mange steder i Norge. Vi overteoretiserer og kompliserer det hele. For Sensei Hyodo handler TPS (han bruker aldri ordet Lean) om hva man gjør!

img_0219

Sensei Hyodo som overrekker kursbevis på GPS Training Center i Japan

Jeg presenterer noen sitater fra møtet med Sensei Hyodo. Jeg håper disse bruddstykkene kan inspirere deg like mye som det gjorde meg.

«TPS is a matter of doing or not doing» når han snakker om å viljen til å prøve og feile.

«Always a why for doing something» i forbindelse med at 5S eller andre metoder aldri er et mål i seg selv, men kun verktøy for å adressere et problem man opplever.

«Learning to see» når han snakker om evnen til kontinuerlig forbedringer der det viktige første trinner er å se problemene som hindrer oss fra å gjøre noe bedre.

«Kaizen is culture as in something you do. You can change culture» som argument for at TPS ikke handler om å være japaner eller fra Toyota.

«I hear from europa and US that we use A3 problem solving. I have never used it».

Min favoritt er likevel: «We don’t need to use six sigma because we go out in real life».

«We will only gather data we use. If you have more you have not done your 5S».

«TPS is human centered».

«The trick is to see deviation».

«Every company need to find their own way»

«You should think twice before using external experts. Include first line leaders instead.»

«I will probably read some TPS books when I retire.»

«I have one book about TPS. The biography of Taichi Ohno».