Konkurrerer mot tiden

Reduksjon av kostnader og mer effektivitet er sentrale tema for BA-sektoren. På BA2015-konferansen slår man fast at vi bruker for mye tid både på planlegging og gjennomføring. I argumentasjonen og i løsningene som skisseres blir Lean nevnt uten at det klargjøres på hvilken måte man tenker seg at dette skal skje og hvordan man faglig begrunner valget.

Det er derfor nyttig å se litt nærmere på hvordan Lean forholder seg til tid gjennom to klassiske bøker.

IMG_0134 IMG_0135

Stalk, G., & Hout, T. M. (1990) sammenligner i boka Competing against time: how time-based competition is reshaping global markets, vestlig og japansk bilindustri. Konklusjonen er at den japanske industriens evne til å redusere ledetiden gjennom systematisk bruk av Lean verktøy er den direkte årsaken til de store endringene i bilindustrien og Toyotas vei mot posisjonen som verdens største bilprodusent.

Tid er også et sentralt tema i velkjente verktøy som verdistrømskartlegging (eng. value stream mapping, VSM). VSM beskrives av Rother, M., & Shook, J. (2003) i boka Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda og brukes ofte for å få et bilde av nå-situasjonen i en virksomhet, som grunnlag for valg av innsatsområder og verktøy. Man skiller mellom verdiskapende (for kunden) og ikke-verdiskapende aktiviteter. Alle ikke-verdiskapende aktiviteter blir sett på som sløsing og man forbedrer flyten av informasjon og varer gjennom å fjerne de ikke-verdiskapende aktivitetene (spesielt lager/mellomlager) og å gå fra push til pull i verdikjeden.

Felles for begge bøkene er hvordan det handler om å fjerne sløsing og IKKE løpe fortere. Som Stalk & Hout viser utgjør sløsing i mange tilfeller mesteparten av ledetiden: kun 1-5% av tidsbruken er verdiskapende i mange bedrifter. Rother & Shook gir oss verktøyet for å se egen prosess (og ofte oppdager vi de samme utfordringene). Vårt fokus bør med andre ord være på hva vi gjør som ikke er verdi-skapende.

 

Gunnar Andersson

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *