Ny veileder fokuserer på Lean som prosjektledelse

Veilederen ble presentert på BA2015 i januar 2016. Den gir en enkel introduksjon til Lean tilpasset virkeligheten i BA-sektoren.Veilderen fokuserer på Lean som verktøy for prosjektledelse, basert på erfaringer fra tre prosjekt i Statsbygg. Den trekker fram verdiskaping, sløsing og flyt som sentrale utfordringer for bransjen.

IMG_0128 (1)

Lean har sin opprinnelse i japansk bilindustri og er en systemisk (helhetlig) tilnærming med fokus på hva som er verdiskapende for kunden. Kai Haakon Kristensen beskriver BA-sektoren som en fragmentert og desentralisert bransje i stor kontrast til det vi vanligvis oppfatter som Lean. Utfordringene er derfor mange, men signalene fra store aktører som Nye veier peker mot større og mer helhetlige prosjekter i tida som kommer, og bedre betingelser for å jobbe Lean langs hele verdikjeden.

Veilederen forankres i Lean-universet gjennom boka «Dette er Lean – løsningen på effektivitetsparadokset» av Niklas Modig og Per Åhlstrøm. Boka er en generell innføring i Lean som ikke er knyttet til Lean i BA sektoren spesielt. Det er ellers få andre referanser til sentral litteratur. Dette er på mange måter forståelig i en enkel introduksjon som en veileder er, samtidig som det kan være forvirrende i et så stort og mangefasetert univers Lean er.

Den smale «prosjektleder-tolkningen» av Lean og den svake forankringen i litteratur reduserer nytteverdien av veilederen. Lean er mer enn prosjektledelse og det finnes mye erfaring og kunnskap tilgjengelig man kan dra nytte av. Det er for eksempel et stort fagmiljø innenfor Lean Construction med egne tidsskrift og konferanser, med et robust faglig ståsted, som belyser Lean sett fra sektoren internasjonalt.

 

Gunnar Andersson

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *