Bli med i dugnadsgjengen Lean forum Østfold

Lean forum Østfold er en dugnadsgjeng av Leanentusiaster fra mange områder som møtes jevnlig for å se og diskutere Lean.

lfoDet er ingen kontigent men vi jobber med å formalisere nettverket med medlemslister for å gjøre det lettere å nå ut med informasjon om arrangementer og workshops som kan være interessante.

Et medlemsskap er personlig, uten kostnad og kan sies opp når man ønsker. Medlemskapslisten brukes for å sende ut informasjon om arrangement i regi av Lean forum Østfold. Typiske arrangement er samlinger hos virksomheter for å se Lean-praksis, presentasjon av ressurspersoner, seminar og konferanser.

Høres dette interessant ut kan du melde deg inn på lenken under:

https://foodl.org/foodle/Lean-Forum-Ostfold-57e0e

 

Lean på Forskningsdagene 2016

Er du lei av å kaste bort verdifull tid og ønsker å øke produktiviteten? Dette var utgangspunktet for foredraget 21. september 08:00-09:00 med førsteamanuensis Gunnar Andersson. Ambisjonen med foredraget var å inspirere, motivere og utfordre vanlige forestillinger om produktivitet.

dscf0373 dscf0374

Lean blir gjerne oversatt til norsk som «slank produksjon» og betegner en tilnærming til produksjon som fokuserer på flyt. Lean knytter produktivitet til flyt gjennom hele verdikjeden og et skille mellom verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter.

På dette frokostmøtet utforsket Andersson hvordan Lean forstår produktivitet og hvordan enkle verktøy og teknikker kan bidra til økt produktivitet gjennom kontinuerlige forbedringer og bred medvirkning fra alle i organisasjonen, uten store investeringer i nye maskiner eller utstyr.

Arrangementet var i regi av Østfold Nyskapningsnettverk.

Arrangementet var endel av høgskolens program under Forskningsdagene 2016

 

Lean i møtet mellom Toyota City og Elverum

img_0024

Elverum kommune og Flowit inviterte til Lean i bredt format på Norsk skogmuseum Elverum den 8.  September 2016.

Den åpne delen av programmet inkluderte to hovedinnlegg:

Birgir Jakobsson presenterte Leantransformasjonen ved det Karolinska sykehuset i Stockholm. Resultatet var en ny måte å jobbe på gjennom hele organisasjonen som omfattet mer enn 15.000 ansatte. Leantransformasjonen betød flere år med endringer både i organisasjonen og ikke minst han selv som leder. Lærerikt.

Robert Kûsen fortalte sin egen Leanreise fra montør, via leder for Scanias motormontering til Leansjef i Sôdertâlje kommune og nå Vice President Svensk Stål. Han delte sine erfaringer med verdibasert ledelse på flere nivåer på en engasjert og personlig måte. Robert har skrevet boka «Respekten for mennesket» som utdyper denne reisen. Spennende.

Hovedinnleggene ble etterfulgt av kortere innlegg på Lean i barnehage, skole og næringslivet før avsluttingsforedraget oppsummerte dagen, utfordringene og mulighetene Elverum står ovenfor:

Lena Haugseth delte sine erfaringer fra Lean i barnehagesektoren eller «Lean barnehage» der jakten på ikke-verdiskapende aktiviteter står sentralt for å frigjøre tid til de viktige oppgavene.

Sigrid Kåsin fulgte opp om Lean skole med budskapet «Ikke spare – men vinne – tid!» basert på mange år som leder i skoleverket.

Thorleif Sire beskrev Lean’s rolle i industrieventyret som vi kjenner i rekken av selskaper fra Ask og Projection Design til dagens Barco i Fredrikstad.

Kjell Reidar Mydske & Gunnar Andersson oppsummerte dagen med et skråblikk på Lean som en reise fra Toyota City til Elverum, fra produksjon av varer til ytelse av tjenester og fra de lukkede rom til et åpent samfunnet og hvordan et leant Elverum kan være.