Hvordan implementere 5S på en måte som inspirerer?

Av Anne Strebel

Denne høsten gjennomfører studentene Jon Erik Stensrød, Gina Furuli, Patrick Skou og Anne Strebel et Lean-prosjekt hos Syklus glass- og metallgjenvinning i Onsøy. Studentene er nå snart halvveis i sitt tredje år på bachelorprogrammet Innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold. Et av emnene de har denne høsten er Anvendt produktutvikling, og det er gjennom dette emnet de har fått mulighet til å gjennomføre prosjektet.

Syklus startet sitt arbeid med 5S våren 2016, og har deltatt på 5S-kurs levert av HiØ Videre. Fokusområdene for implementeringen er i denne omgang verksted og lager. Studentene jobber med problemstillingen rundt hvordan man kan implementere 5S i verksted og lager på en måte som inspirerer og motiverer til spredning i andre deler av bedriften.

Studentgruppen understreker viktigheten av å være med på det praktiske arbeidet som gjøres. Sammen med noen av bedriftens ansatte har de kommet fram til et nytt system for merking av reoler og hyller på lager og verksted. De har også deltatt i arbeidet med å sortere, og enkelte steder har også fått et nytt malingsstrøk.

Jon Erik, Gina, Patrick og Anne ønsker å takke Syklus, spesielt Joachim Sørlie Vik (reparatør vedlikehold), Jan Ulfsrød (reparatør vedlikehold), Svend Aage Larsen (KS sjef/leder) og Espen Sandsdalen (fabrikksjef) for flott mottagelse og tillit. De vil også takke Hong Wu og Gunnar Andersson for god hjelp og veiledning.

prosjektgruppenpatrick-og-jon-erik-sorterer-skruerjon-erik-patrick-og-gina-i-action-pa%cc%8a-verksted

sma%cc%8a-hyller-ferdig-sortert

 

Gunnar Andersson

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *