Lean/TPS handler om «kloke hender» (taus kunnskap)

Av Gunnar Andersson fra Kakamigahara City, Japan

Lean transformasjon er krevende. Gjentatte undersøkelser bekrefter at kun en liten del av forsøkene ender som forventet. Det er mange forklaringer på dette, men mye peker på at vår måte å lede Lean transformasjonene er en stor del av problemet.

Hva betyr ledelse av mennesker, kvalitet, produksjon i Lean/TPS? Hvordan klarer de som lykkes å utvikle og videreutvikle et system av kontinuerlige forbedringer? 

Disse spørsmålene er utgangspunktet for min reise til Kakamigahara City under ledelse av Mikako Lago-Lengquist og Japan Management Association Consultants (JMAC) Scandinavia (C2U).

kaka-kopi

Etter to dager med diskusjoner og besøk på Gemba begynner deler av svaret å bli tydeligere. Sensei Yamashita og Sensei Hattori fra GPS Training Center og Toyota Seiko Kogyo og fabriksjef Chikamatsu ved Ashai Automotive Industry peker alle på Gemba og et syn på kunnskap som «kloke hender» (taus kunnskap, tacit knowledge) som nøkkelen til å forstå Lean ledelse.

  • De to Senseiene presiserer at førstelinjelederen (skiftleder, gruppeleder, …) er den viktigste personen i et Lean/TPS system. Det er hen som er nærmest Gemba og operatørene der verdiene skapes. Alle andre ledere og funksjoner er til for å støtte det som skjer på Gemba.
  • Det tar typisk 10 år å bli førstelinjeleder fordi man i denne rollen skal kunne gjøre alle stasjonene og standardene.
  • Standardisert arbeid er utgangspunktet og forstås som «the best way right now» (Sensei Yamashita). Standardisert arbeid handler om det vi gjør. Standardisert arbeid sikres gjennom problemløsing som fjerner gap mellom det man gjør og standarden.
  • Trening er verktøyet for å holde seg til standard. Trening er lederens ansvar og foregår direkte etter mønster av mester – svenn der en erfaren operatør veileder den nye operatøren over tid og direkte en til en. Først utenfor linjen, deretter innenfor linjen med hjelp og til slutt på egen hånd.
  • Erfaring fra produksjonslinjene vektlegges. Før man kan gå inn i funksjonær og støttefunksjoner må man ha 6 måneder til 2 års erfaring fra produksjon. Det samme gjelder toppledere i Toyotagruppen. Dette er med og sikrer innarbeideing av verdiene, et felles ståsted og forståelse for Lean/TPS.
  • Standardene endres kontinuerlig fordi man kontinuerlig (månedlige) endrer takttiden etter volumendringer,og dermed arbeidsoppgavene for de ulike stasjonene. Operatørene får nye standarder å forholde seg til som førstelinjelederen er ansvarlig for å utvikle og trene operatørene i.
  • «You read books and talk about culture. For us is doing TPS culture.» (Sensei Yamashita)
 

Gunnar Andersson

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *