Studentprosjekt

  • Bachelorprosjekt Kontinuerlig forbedring (30 stp) av Monica Honningsvåg, Elisabeth Langsholdt og Paria Maghsoudi våren 2017 for Syklus AS ved Fabrikksjef Espen Sandsdalen under veiledning av Dr Gunnar Andersson
  • Bachelorprosjekt Implementering av kontinuerlig forbedringsarbeid i Dokka Fasteners (30 stp) av Mette H. Brøgger våren 2017 under veiledning av Dr Gunnar Andersson
  • Bachelorprosjekt A3 (30 stp) av Darvin Araz Abdullah, Tony Engen Mikarlsen og Espen Kjelvik våren 2017 for Nexans AS under veiledning av Dr Gunnar Andersson
  • Forprosjekt Medarbeiderdrevet Lean (10 stp) av Gina Furuli, Jon Erik Stensrød, Patrick Skou og Anne Strebel høsten 2016 for Syklus AS ved Fabrikksjef Espen Sandsdalen og under veiledning av Dr Hong Wu og Dr Gunnar Andersson
  • Forprosjekt Lean (10 stp) av Mette Holmriis Brøgger høsten 2016 for Dokka Fasteners AS under veiledning av Dr Hong Wu og Dr Gunnar Andersson
  • Bachelorprosjekt Lean Construction SIMO-Ørebekk RV110 (30 stp) av Linda Marie Bang, Nora Marie Evensen og Tord Jardar Håkonsen våren 2016 for Bright Performance ved Daglig leder Tore Bossum og under veiledning av Dr Gunnar Andersson
  • Bachelorprosjekt Utvikling og implementering av Lean i møter, basert på en kvalitativ studie og i samarbeid med Flowit. Fire studenter ved Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold skriver en bacheloroppgave om «Lean», i samarbeid med kompetansebedriften Flowit. Oppgaven har utviklet seg til å bli en app for effektivisering av møter.
  • Forprosjekt Lean Construction (10 stp) av Linda Marie Bang, Nora Marie Evensen, Tord Jardar Håkonsen og Camilla Sleperud høsten 2015 for Bright Performance ved Daglig leder Tore Bossum og under veiledning av Dr Hong Wu