Forskning på Lean er tema under IRG Symposium 2017

Av Gunnar Andersson

Tirsdag 31. januar til onsdag 1. februar 2017 arrangerte Forskningsgruppa for innovasjon ved Høgskolen i Østfold The IRG Symposium 2017 med tema High Involvement Innovation. Symposiet samlet deltakere fra flere land og inkluderte både akademia og næringsliv.

Utgangspunktet er hvordan innovasjon utfordrer både akademia og næringsliv, ikke minst slik vi ser det i regional innovasjon, lærende organisasjoner, Lean og Design thinking. Dette krever ny praksis, strategier og forskning.

Gunnar Andersson holdt et innlegg på hvordan forske på Lean praksis. Han videreutvikler et teoretisk rammeverk for sammenhengen mellom utenforliggende faktorer, interne prosesser og mekanismer som kan beskrive fornyelsen av eksisterende praksis og brudd og framveksten av nye diskurser for arbeidet.

Figure 1: The Lean Discourse Model

Figure 1 visualiserer modellen. Tverrsnittet illustrerer grensene for den nåværende diskursen. Diskursen er bygd opp av forståelse, medlemsskap og forutsigbar adferd som former og blir formet av fakta, artefakter og relasjoner som produseres av diskursen selv og utenfor. Lokale og fjerne bidrag, kort-siktige videreføringer og langsiktig utvikling, arv og strukturer tar alle del i den nåværende praksis. Forstyrrelser og andre faktorer presser  systemet mot en ny tilstand, eller en reproduksjon av den nåværende.

 

Lean på Forskningsdagene 2016

Er du lei av å kaste bort verdifull tid og ønsker å øke produktiviteten? Dette var utgangspunktet for foredraget 21. september 08:00-09:00 med førsteamanuensis Gunnar Andersson. Ambisjonen med foredraget var å inspirere, motivere og utfordre vanlige forestillinger om produktivitet.

dscf0373 dscf0374

Lean blir gjerne oversatt til norsk som «slank produksjon» og betegner en tilnærming til produksjon som fokuserer på flyt. Lean knytter produktivitet til flyt gjennom hele verdikjeden og et skille mellom verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter.

På dette frokostmøtet utforsket Andersson hvordan Lean forstår produktivitet og hvordan enkle verktøy og teknikker kan bidra til økt produktivitet gjennom kontinuerlige forbedringer og bred medvirkning fra alle i organisasjonen, uten store investeringer i nye maskiner eller utstyr.

Arrangementet var i regi av Østfold Nyskapningsnettverk.

Arrangementet var endel av høgskolens program under Forskningsdagene 2016

 

Lean i møtet mellom Toyota City og Elverum

img_0024

Elverum kommune og Flowit inviterte til Lean i bredt format på Norsk skogmuseum Elverum den 8.  September 2016.

Den åpne delen av programmet inkluderte to hovedinnlegg:

Birgir Jakobsson presenterte Leantransformasjonen ved det Karolinska sykehuset i Stockholm. Resultatet var en ny måte å jobbe på gjennom hele organisasjonen som omfattet mer enn 15.000 ansatte. Leantransformasjonen betød flere år med endringer både i organisasjonen og ikke minst han selv som leder. Lærerikt.

Robert Kûsen fortalte sin egen Leanreise fra montør, via leder for Scanias motormontering til Leansjef i Sôdertâlje kommune og nå Vice President Svensk Stål. Han delte sine erfaringer med verdibasert ledelse på flere nivåer på en engasjert og personlig måte. Robert har skrevet boka «Respekten for mennesket» som utdyper denne reisen. Spennende.

Hovedinnleggene ble etterfulgt av kortere innlegg på Lean i barnehage, skole og næringslivet før avsluttingsforedraget oppsummerte dagen, utfordringene og mulighetene Elverum står ovenfor:

Lena Haugseth delte sine erfaringer fra Lean i barnehagesektoren eller «Lean barnehage» der jakten på ikke-verdiskapende aktiviteter står sentralt for å frigjøre tid til de viktige oppgavene.

Sigrid Kåsin fulgte opp om Lean skole med budskapet «Ikke spare – men vinne – tid!» basert på mange år som leder i skoleverket.

Thorleif Sire beskrev Lean’s rolle i industrieventyret som vi kjenner i rekken av selskaper fra Ask og Projection Design til dagens Barco i Fredrikstad.

Kjell Reidar Mydske & Gunnar Andersson oppsummerte dagen med et skråblikk på Lean som en reise fra Toyota City til Elverum, fra produksjon av varer til ytelse av tjenester og fra de lukkede rom til et åpent samfunnet og hvordan et leant Elverum kan være.