Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse i Norge?

Av Gunnar Andersson

Madisa Consulting AS og Marny Østreng Unnli inviterte til diskusjon på Lean svart belte sertifiseringskurset. Stedet var Thon hotell Linne og Gunnar Andersson var utfordret på å bruke sine møter med Toyota og Senseier i Japan som utgangspunkt for en diskusjon på Lean, ledelse og Hoshin Kanri. Spennende diskusjoner med aktive Lean-entusiaster fra ulike bransjer.

 

Lean transformasjon (15 studiepoeng) er i gang ved HiØ videre

Av Gunnar Andersson

De første tre samlingene i det nye studiet Lean transformasjon (15 studiepoeng) er gjennomført. Fagansvarlig er Gunnar Andersson fra HiØ som sammen med Marny Østreng Unnli også leder undervisningen. Tema var å forstå egen prosess gjennom de teoretiske brillene vi bruker og gjennom verktøyene som hjelper oss å se. Sentralt i modulen står prinsippene for Lean og verdistrømskartlegging.

Kurset er bygget rundt fire moduler:

  • Modul 1 introduserer de historiske bidragene til Lean som vi kjenner det i dag. Lean i den norske samarbeidsmodellen står sentralt. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å forstå egen prosess (for eksempel verdistrømsanalyser, spagettidiagram, standardiserte arbeidsoperasjoner)
  • Modul 2 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å jevne ut flyten (for eksempel 5S, kaizen, SMED, Poka-Yoke, TPM/OEE).
  • Modul 3 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir innsikt i praktiske metoder og verktøy for å gå fra push til pull (for eksempel kanban, balansert produksjon og takting).
  • Modul 4 utvikler Lean som strategi og metode for å oppnå kontinuerlig forbedring. Gir Innsikt i planlegging, tilrettelegging og ledelse av Lean i praksis i organisasjoner.

Kursdeltakerne representerer et tverrsnitt av virksomheter fra både privat og offentlig sektor, vareproduserende og tjenesteytende som sammen danner en spennende læringsgruppe. Bloggen vil følge både gruppa og prosjektene studentene jobber med framover.

 

Hoshin kanri og ledelse

Av Gunnar Andersson

Madisa Consulting AS og Marny Østreng Unnli inviterte til diskusjon på Lean svart belte sertifiseringskurset. Stedet var Thon hotell Triaden og Gunnar Andersson var utfordret på å bruke sine møter med Toyota og Senseier i Japan som utgangspunkt for en diskusjon på Lean, ledelse og Hoshin Kanri.

Foto: Marny Østreng Unnli

Kursdeltakerne representerte store deler av landet og både offentlig og privat sektor. Det var mye erfaring og kompetanse i rommet som la et godt grunnlag for en diskusjon rundt ledelse. Diskusjonene var så gode at vi  gikk langt over tida. … 

 

Kan man lære Lean gjennom spill og simuleringer?

Av Gunnar Andersson

Taichi Ohno og Akimori Hyodo og mange andre minner oss om Lean handler om det «å gjøre.» Lean handler om kloke hender og taus kunnskap (tacit knowledge) og på den måten inkluderer både tradisjonell boklig kunnskap, ferdigheter og holdninger. Vi må kjenne prinsipper som JIT og Jidoka, begrep som flyt og sløsing, verktøy og metoder som SMED, 5S og andre, og ikke minst kunne sette dette sammen til en faglig begrunnet praksis tilpasset den enkelte organisasjon. Vi må også skifte «mindset» da Lean på mange måter er en veldig annerledes måte å tenke produksjon og organisasjon på fra det vi er vant til.

«Whatever name you give our system, there are parts of it that are so far removed from generally accepted ideas (common sense) that if you do it only halfway, it can actually make things worse.» (Ohno, 2013)

Ncube (2009) diskuterer om man kan lære Lean gjennom spill og simuleringer. Han diskuterer dette basert på forsøk med simuleringer for å lære sentrale begrep som batch-størrelser, fra push til pull og prosesstid. Han argumenterer for at spill egner seg veldig godt nettopp fordi Lean handler om både «myk» og «hard» kompetanse basert på problemløsing. Badurdeen, Marksberry, Hall & Gregory (2009) fokuserer på Lean simuleringer som en form for problembasert læring der små grupper bruker reelle problem for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Gjennom å kople Lean til problembasert læring åpner de dørene til mye erfaring som kan hjelpe oss i arbeidene med Lean.

Marny Østreng Unnli fra Madisa Consulting AS utviklet Case Gokart som et lokalt eksempel på hvordan trene Lean gjennom spill og simuleringer, med gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Jeg ønsker meg mer oppmerksomhet mot spill og simuleringer tilpasset bedrifter i regionen og ikke minst diskusjoner rundt hva som fungerer. Har du andre eksempler eller erfaring med dette?

Aktuelle ressurser:

Badurdeen, F., Marksberry, P., Hall, A., & Gregory, B. (2009). Teaching Lean Manufacturing With Simulations and Games: A Survey and Future Directions. Simulation & Gaming,
41(4), 465–486. https://doi.org/10.1177/1046878109334331
Lean spill Case Gokart | Madisa Consulting AS. (n.d.). Retrieved January 14, 2017, from http://madisaconsulting.no/lean-spill-case -gokart/
Ncube, L. B. (2009). A Simulation of Lean Manufacturing: The Lean Lemonade Tycoon 2. Simulation & Gaming, 41(4), 568–586. https://doi.org/10.1177/1046878109334336
Ohno, T. (2013). Taiichi Ohno’s workplace management (Special 100th birthday ed). Maidenhead: McGraw-Hill.
 

Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse?

Av Gunnar Andersson

Madisa Consulting AS og Marny Østreng Unnli inviterte til diskusjon på Lean svart belte sertifiseringskurset. Stedet var Thon Hotell Linne i Oslo og Gunnar Andersson var utfordret på å bruke sine møter med Toyota og Senseier i Japan som utgangspunkt for en diskusjon på hva vi kan lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse?

img_0415

Foto: Marny Østreng Unnli

Kursdeltakerne representerer mangfoldet i Lean-arbeider både tematisk og geografisk. Hele landet var representert og tok med seg erfaringer fra logistikk/lager, barnehage, saksbehandling, butikk, medarbeiderundersøkelser og mer inn i diskusjonen. Nettopp dette mangfoldet var et viktig bakteppe for diskusjonen som understreker noen av spenningene i Lean; at Lean praksis er både universell og lokal, at Lean praksis krever både ledelse og medvirkning, og at Lean er enklere sagt enn gjort.

Diskusjonen viser også at veien er lang fra Toyota City til Norge. Samtidig er mange av utfordringene universelle. Både Toyota og vi må skape og kontinuerlig gjenskape Lean tilpasset kundebehov, teknologi, egne ressurser og mennesker akkurat nå. Vi kan ikke kopiere Japan – men vi kan lære – og ikke minst aktivt oversette det til vår hverdag. Tålmodighet, vekting av taus kunnskap og trening på medvirkning er viktige poeng. Vi må ikke glemme at Toyota har holdt på med dette i over 60 år.

 

Syklus med 5S-kurs i bedrift

Bilde tatt av marny@madisaconsulting.no

Bilde tatt av marny@madisaconsulting.no

Syklus går foran som godt eksempel med 5S-kurs i bedrift. Her ved glade kursdeltakere fra Syklus og kursholdere etter fire samlinger på fabrikken i Fredrikstad.

Kursdeltakere er Joachim Vik: Reparatør vedlikehold, Jan Ulfsrød: Reparatør vedlikehold, Thomas Borge: Operatør Glasopor produksjon, Hans Jørgen Spange: Operatør Glasopor produksjon, Lars Rino Fjeldberg; Operatør og fungerende skiftleder Gjenvinningen, Svend Aage Larsen: KS sjef/leder og Espen Sandsdalen: Fabrikksjef.

Kurset er levert av HiØ Videre og gjennomført av Marny Østreng Unnli i Madisa Consulting og Gunnar Andersson ved Høgskolen i Østfold.