Faglig samling under EXPO-dagene ved HiØ i Fredrikstad

Av Gunnar Andersson

På EXPO-utstillingen presenterer og diskuterer studentene avsluttende Bachelorprosjekter. I år er det tre Lean-prosjekter som kan være interessante for deg som Lean-entusiast. Vi møtes på rom S502. Se etter EXPO-flaggene på Værste i Fredrikstad.

  • 11:30-12:00: VELKOMMEN med kaffe og frukt
  • 12:00-14:00: STUDENTPROSJEKT
    • B17I01: Standardisering i Syklus (gjennomført i samarbeide med Syklus AS)
    • B17I11: Lean som naturlig del av den daglige driften (gjennomført i samarbeide med Dokka Fasteners)
    • B17I09: Verdistrømskartlegging ved Nexans (gjennomført i samarbeide med Nexans AS)

Presentasjonene er en del av EXPO-dagene og eksamen for studentene. Det er åpent for spørsmål.

Påmelding direkte på:
https://foodl.org/foodle/Lean-forum-Ostfold-s-samling-ved-ingeniorutdanningen-i-Fredrikstad-torsdag-15-juni-2017-58270

 

Lean forum Østfold med vellykket samling ved Sykehuset Østfold Kalnes

Av Gunnar Andersson

Onsdag 18. januar klokka 14:00 møttes Leanentusiaster fra hele regionen og ulike bransjer på det nye sykehuset for Østfold.

Selv om et sykehus på mange måter er en annen verden enn en liten produksjonsbedrift var mye av arbeidet og mange av utfordringene kjente. «Hver dag litt bedre» er overskriften for Leanarbeidet ved sykehuset, og Liv Marit Sundstøl og Rachel Margrethe Lørum presiserer at dette handler om å jobbe systematisk over tid, der målet er bedre og mer effektiv pasientbehandling. Noen stikkord er: Kvalitet i alle prosesser betyr effeltiv pasientbehandling. Pasientens helsetjeneste = hva har verdi for deg som pasient. Kopler Lean med tjenesteinnovasjon. Bruker visualisering for å forklare hva det betyr å jobbe Lean. Forenkle og forbedre. Helhetlige pasientforløp. Forpliktende samarbeid. Kondisjon og tålmodighet. Eksempler på metodikk som benyttes er: Skygging av arbeidsprosessene. Intervju av nøkkelpersonell. Verdistrømsanalyser. Kapasitetsanalyser. Implementering. Forbedringsmøter.

IMG_0317

IMG_0322

 

Dialoger på Lean og produktivitet

Av Gunnar Andersson

Tirsdag 25. oktober inviterte rådmann i Halden kommune Roar Vevelstad til dialog på Lean og produktivitet.

Utgangspunktet var et felles initiativ fra Tore Hansen i Østfold fylkeskommune, Halden kommune og Norske skog Saugbrugs som ble tatt videre med Lean forum Østfold, Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold i det som ble spennende diskusjoner om likheter og ulikheter og et mulig kunnskapssamarbeid.

Kjell-Arve Kure og Johnny Larsen presenterte erfaringer og resultater fra arbeidet med kontinuerlige forbedringer gjennom mange år ved Norske skog Saugbrugs. Deretter diskuterte Gunnar Andersson ved Høgskolen i Østfold hvordan Lean forstår produktivitet og hvordan metoder og verktøy fra Lean kan bidra til økt produktivitet. Tormod Lund fra Fylkesmannen i Østfold knyttet Lean til Produktivitetskommisjonen og behovene og mulighetene i offentlig sektor. I diskusjonen som fulgte trakk ledergruppas medlemmer fram flere initiativ for Lean praksis i Halden kommune, sammen med utfordringer knyttet til Lean i overgangen fra industriproduksjon til offentlige tjenesteyting.

Kan Østfold gå foran og etablere en praksis for kompetanseoverføring mellom industri, offentlig sektor og akademia?

halden_fra_festningen

By Kjetil Bjørnsrud, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=776802

 

Bli med i dugnadsgjengen Lean forum Østfold

Lean forum Østfold er en dugnadsgjeng av Leanentusiaster fra mange områder som møtes jevnlig for å se og diskutere Lean.

lfoDet er ingen kontigent men vi jobber med å formalisere nettverket med medlemslister for å gjøre det lettere å nå ut med informasjon om arrangementer og workshops som kan være interessante.

Et medlemsskap er personlig, uten kostnad og kan sies opp når man ønsker. Medlemskapslisten brukes for å sende ut informasjon om arrangement i regi av Lean forum Østfold. Typiske arrangement er samlinger hos virksomheter for å se Lean-praksis, presentasjon av ressurspersoner, seminar og konferanser.

Høres dette interessant ut kan du melde deg inn på lenken under:

https://foodl.org/foodle/Lean-Forum-Ostfold-57e0e