Faglig samling under EXPO-dagene ved HiØ i Fredrikstad

Av Gunnar Andersson

På EXPO-utstillingen presenterer og diskuterer studentene avsluttende Bachelorprosjekter. I år er det tre Lean-prosjekter som kan være interessante for deg som Lean-entusiast. Vi møtes på rom S502. Se etter EXPO-flaggene på Værste i Fredrikstad.

 • 11:30-12:00: VELKOMMEN med kaffe og frukt
 • 12:00-14:00: STUDENTPROSJEKT
  • B17I01: Standardisering i Syklus (gjennomført i samarbeide med Syklus AS)
  • B17I11: Lean som naturlig del av den daglige driften (gjennomført i samarbeide med Dokka Fasteners)
  • B17I09: Verdistrømskartlegging ved Nexans (gjennomført i samarbeide med Nexans AS)

Presentasjonene er en del av EXPO-dagene og eksamen for studentene. Det er åpent for spørsmål.

Påmelding direkte på:
https://foodl.org/foodle/Lean-forum-Ostfold-s-samling-ved-ingeniorutdanningen-i-Fredrikstad-torsdag-15-juni-2017-58270

 

Forskning på Lean er tema under IRG Symposium 2017

Av Gunnar Andersson

Tirsdag 31. januar til onsdag 1. februar 2017 arrangerte Forskningsgruppa for innovasjon ved Høgskolen i Østfold The IRG Symposium 2017 med tema High Involvement Innovation. Symposiet samlet deltakere fra flere land og inkluderte både akademia og næringsliv.

Utgangspunktet er hvordan innovasjon utfordrer både akademia og næringsliv, ikke minst slik vi ser det i regional innovasjon, lærende organisasjoner, Lean og Design thinking. Dette krever ny praksis, strategier og forskning.

Gunnar Andersson holdt et innlegg på hvordan forske på Lean praksis. Han videreutvikler et teoretisk rammeverk for sammenhengen mellom utenforliggende faktorer, interne prosesser og mekanismer som kan beskrive fornyelsen av eksisterende praksis og brudd og framveksten av nye diskurser for arbeidet.

Figure 1: The Lean Discourse Model

Figure 1 visualiserer modellen. Tverrsnittet illustrerer grensene for den nåværende diskursen. Diskursen er bygd opp av forståelse, medlemsskap og forutsigbar adferd som former og blir formet av fakta, artefakter og relasjoner som produseres av diskursen selv og utenfor. Lokale og fjerne bidrag, kort-siktige videreføringer og langsiktig utvikling, arv og strukturer tar alle del i den nåværende praksis. Forstyrrelser og andre faktorer presser  systemet mot en ny tilstand, eller en reproduksjon av den nåværende.

 

Hvordan implementere 5S på en måte som inspirerer?

Av Anne Strebel

Denne høsten gjennomfører studentene Jon Erik Stensrød, Gina Furuli, Patrick Skou og Anne Strebel et Lean-prosjekt hos Syklus glass- og metallgjenvinning i Onsøy. Studentene er nå snart halvveis i sitt tredje år på bachelorprogrammet Innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold. Et av emnene de har denne høsten er Anvendt produktutvikling, og det er gjennom dette emnet de har fått mulighet til å gjennomføre prosjektet.

Syklus startet sitt arbeid med 5S våren 2016, og har deltatt på 5S-kurs levert av HiØ Videre. Fokusområdene for implementeringen er i denne omgang verksted og lager. Studentene jobber med problemstillingen rundt hvordan man kan implementere 5S i verksted og lager på en måte som inspirerer og motiverer til spredning i andre deler av bedriften.

Studentgruppen understreker viktigheten av å være med på det praktiske arbeidet som gjøres. Sammen med noen av bedriftens ansatte har de kommet fram til et nytt system for merking av reoler og hyller på lager og verksted. De har også deltatt i arbeidet med å sortere, og enkelte steder har også fått et nytt malingsstrøk.

Jon Erik, Gina, Patrick og Anne ønsker å takke Syklus, spesielt Joachim Sørlie Vik (reparatør vedlikehold), Jan Ulfsrød (reparatør vedlikehold), Svend Aage Larsen (KS sjef/leder) og Espen Sandsdalen (fabrikksjef) for flott mottagelse og tillit. De vil også takke Hong Wu og Gunnar Andersson for god hjelp og veiledning.

prosjektgruppenpatrick-og-jon-erik-sorterer-skruerjon-erik-patrick-og-gina-i-action-pa%cc%8a-verksted

sma%cc%8a-hyller-ferdig-sortert

 

Studentprosjekt ved Syklus AS og Dokka Fasteners AS

hiof-f

To studentprosjekt er i gang ved Syklus AS og Dokka Fasteners AS. Prosjektene er koplet til emnet Anvendt prosjektutvikling ved Høgskolen i Fredrikstad høsten 2016.

 1. Medarbeiderdrevet Lean (10 stp)  med Gina Furuli, Jon Erik Stensrød, Patrick Skou og Anne Strebel høsten 2016 for Syklus AS ved Daglig leder Espen Sandsdalen og under veiledning av Dr Hong Wu og Dr Gunnar Andersson
 2. Lean (10 stp) av Mette Holmriis Brøgger høsten 2016 for Dokka Fasteners AS under veiledning av Dr Hong Wu og Dr Gunnar Andersson

Vi følger prosjektene utover høsten!

 

Lean på EXPO 2016

To Lean studentprosjekter ble presentert på EXPO 2016 ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.

skisse-1-768x175

B16I10 Utvikling og implementering av Lean i møter, basert på en kvalitativ studie og i samarbeid med Flowit: Studenter lager app for effektivisering av møter. Fire studenter ved Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold skriver en bacheloroppgave om «Lean», i samarbeid med kompetansebedriften Flowit. Oppgaven har utviklet seg til å bli en app for effektivisering av møter.

B16I03 Lean Construction: En prosjektgruppe bestående av Linda Marie Bang, Nora Marie Evensen og Tord Jardar Håkonsen ved Bachelorprogrammet Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold har kartlagt og analysert Muda (sløsing) i et bestemt anleggsprosjekt. Park & Anlegg AS har vært oppdragsgiver for oppgaven. Koordinator og mentor for prosjektgruppen har vært Tore Bossum, daglig leder ved Bright Performance AS.

 

Spørreundersøkelse med vafler

1280px-Waffle_DSC00575

(fra CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59475)

I forbindelse med appen Avvik som de ansatte i Park & Anlegg skal bruke for å rapportere inn hendelser som avviker fra det daglige arbeidet, ville vi forsøke å finne ut hvordan dette har fungert så langt. Vi fikk vite at de kun hadde hatt funksjon for å sende inn saker som omhandlet stopp eller flyt problemer i arbeidet i en kort periode. Vi ble enige med vår oppdragsgiver at det var lurt å lage en spørreundersøkelse for å se hvordan de ansatte i Park og Anlegg responderer på appen.

Vi troppet opp på anleggskontoret på Ørebekk med utskrevne spørreskjemaer og vaffelrøre for å tilbringe dagen i Sikkerhetsvognen. Planen var å lokke arbeiderne inn på en vaffel og be de svare på spørsmålene. Siden Park & Anlegg hadde HMS dag i Sikkerhetsvognen fikk vi ekstra hjelp til å få arbeiderne innom. Dette var en kjempe bra mulighet for å bygge opp en relasjon til arbeiderne ved at vi fikk fortalt om prosjektet og hvem vi er.

Etter dette hadde vi en dag til med vafler og spørreskjemaer for å få nok besvarte skjemaer slik at vi kan si noe om statistikken på svarene. Denne dagen var vi på spiserommet på anleggskontoret og de vi allerede hadde pratet med tok oss veldig godt imot. Dette har vi tolket som svært positivt for prosjektet. Vi klarte å få nok besvarelser og fikk opparbeidet en god tone med arbeiderne som vi oppfatter som interesserte og engasjerte i det de gjør.

Som et pluss viste vår undersøkelse at Park & Anlegg har gjort en svært god jobb med å implementere appen og forståelse rundt betydningen av å rapportere avvik. Vår konklusjon til undersøkelsen er at saker som omhandler stopp/flyt er ferskt for arbeiderne og de trenger derfor litt tid på å få dette inn som rutine, men forståelsen er definitivt tilstede.

Skrevet av Nora Marie Evensen

 

Mer fokus på kostnadseffektiv veibygging

IMG_0112

Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier utdyper i sitt foredrag på BA2015 fokuset på mer kostnadseffektiv veibygging i Norge. Argumentene baserer seg i stor grad på at Norske byggeprosjekt kommer dårlig ut sammenliknet med Sverige i forhold til:

 • Betydelig lengre planleggingsfase og byggefase
 • Betydelig høyere byggekostnader selv korrigert for topografiske forskjeller og lønnsforskjeller

Dahl Hovland forklarer forskjellen med at vi i Norge har liten grad av «standardisering og industrialisering», og at man i bransjen kan forvente en endring mot større totalentrepriser og større prosjekt, og ikke minst større krav til entreprenørene.

 

Hvordan redusere byggekostnadene?

IMG_0104

Overskriften er hentet fra Jose Alfano’s foredrag på BA2015. Bakgrunnen er lav produktivitet, høye kostnader og en lite effektiv verdikjede i BA-sektoren. Hovedbudskapet er hvordan mer bruk av prefabrikerte moduler og enheter kan redusere ledetiden for nybygg dramatisk gjennom forbedret flyt. Effekter av dette ser vi også i reduserte kostnader, forbedret gjenvinning og gjenbruk av materialer.

Alfano’s erfaringer viser til opp mot 90% raskere gjennomføring, 50% lavere kostnader og 70% reduksjon av ressursbruk på anleggsplassen i tillegg til kvalitetsforbedringer.

Alfano er Ass. Professor ved Universitetet i Melbourne.