Ny veileder for Lean i BA-sektoren presenteres under BA2015

Stor takk til Bright Performance for å gi studentene muligheten til å delta på årets BA2015 26. januar gjennom å dekke konferanseavgiften for alle tre.

Vi fokuserer på den nye Lean-veilederen for BA som presenteres. Vi ser fram til oppdaterte bransjestandarder til inspirasjon i det videre arbeidet med Simo-Ørebekk-RV110.

ba2015-hjemmeside

På konferansens hjemmesider skriver man: «Lean er en filosofi med tilhørende systematikk, metoder og verktøy. Formålet med Lean er å fjerne sløsing for å sikre en mest mulig verdiskapende gjennomføring. De senere årene har Lean for alvor gjort sitt inntog i bygg- og anleggs­næringen. Stadig flere virksomheter og prosjekter ser mot Lean for å forbedre sine prestasjoner og flere rapporter om gode resultater.

Veilederen vil kunne gi leseren et innblikk i hvordan en byggherre har implementert metoder og verktøy i sine prosjekter, samt lese om de erfaringene som er gjort. Dette kan danne en bedre forståelse for de utfordringene og gevinstene man kan vente seg dersom man ønsker å benytte Lean i egen virksomhet». Vi gleder oss til interessante diskusjoner.

 

Studenter utforsker Lean Construction i samarbeide med Bright Performance og Park & Anlegg

IMG_0050Tore Bossum (daglig leder Bright Performance) sammen med Innovasjon og prosjektledelse-studentene Tord Jardar Håkonsen, Nora Marie Evensen og Linda Marie Bang.

Onsdag 6. januar markerer starten på prosjektet der studenter utforsker Lean Construction i samarbeide med Brigt Performance og Park & Anlegg. Målet er å kartlegge Muda og fjerne hinder for flyt i arbeidet knyttet til SIMO-Ørebekk-RV110 utbyggingen.