Lean Construction

De viktigste bidragsyterne i utviklingen av Lean Construction er Lauri Koskela og Glenn Ballard. Koskela fremhever flyt som nøkkelen til en effektiv byggeprosess. Et kjennetegn på effektiv flyt er at produksjonen kan gjennomføres som planlagt, uten hindringer og uten stopp. (Forprosjektrapport Lean Construction 2015)

7 forutsetninger (Lean Bygg & Anlegg, 2015) for effektiv flyt i byggeprosjekter er:

  • Forutgående arbeider skal avsluttes før nytt starter
  • Materialer skal være tilgjengelig
  • Det skal være mannskap til å utføre arbeidet
  • Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig
  • Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig, gjennomgått og forstått
  • Alt utstyr for å utføre arbeidet skal være på plass
  • Andre ytre forhold skal være i orden (tillatelser, kontrakter, adgang osv.)