Møte med Sensei Akimori Hyodo

Av Gunnar Andersson fra Inuyama City, Aichi, Japan

Akimori Hyodo er daglig leder av GPS Training Center med nærmere 40 års fartstid fra Toyota gruppen i Japan. Jeg var så heldig å møte han under Lean management leadership training-kurset i Kakamigahara, Gifu. For meg var møtet med Sensei Hyodo en tankevekker i forhold til hvordan Lean brukes mange steder i Norge. Vi overteoretiserer og kompliserer det hele. For Sensei Hyodo handler TPS (han bruker aldri ordet Lean) om hva man gjør!

img_0219

Sensei Hyodo som overrekker kursbevis på GPS Training Center i Japan

Jeg presenterer noen sitater fra møtet med Sensei Hyodo. Jeg håper disse bruddstykkene kan inspirere deg like mye som det gjorde meg.

«TPS is a matter of doing or not doing» når han snakker om å viljen til å prøve og feile.

«Always a why for doing something» i forbindelse med at 5S eller andre metoder aldri er et mål i seg selv, men kun verktøy for å adressere et problem man opplever.

«Learning to see» når han snakker om evnen til kontinuerlig forbedringer der det viktige første trinner er å se problemene som hindrer oss fra å gjøre noe bedre.

«Kaizen is culture as in something you do. You can change culture» som argument for at TPS ikke handler om å være japaner eller fra Toyota.

«I hear from europa and US that we use A3 problem solving. I have never used it».

Min favoritt er likevel: «We don’t need to use six sigma because we go out in real life».

«We will only gather data we use. If you have more you have not done your 5S».

«TPS is human centered».

«The trick is to see deviation».

«Every company need to find their own way»

«You should think twice before using external experts. Include first line leaders instead.»

«I will probably read some TPS books when I retire.»

«I have one book about TPS. The biography of Taichi Ohno».

 

Standardisert arbeide som plattform for forbedringer

Av Gunnar Andersson fra Inuyama City, Aichi, Japan

Ordet standardisert arbeide klinger ikke så godt på Norsk. Det er synd. Standardisert arbeide vil være nyttig for mange bedrifter som har problem med hms, kvalitet eller produktivitet gjennom å bygge forbedringsarbeidet på fakta forankret i Gemba. Kall det gjerne prosedyrer, arbeidsoppskrift, eller hvilket ord som helst, men bruk det for å stablisere produksjonen og forhindre feil.

Standardisert arbeide bygger på kunnskap om takttid, arbeidsprosessen og WIP.

img_0215

Bilde fra GPS Training Center, Kakamigahara City Japen etter endt workshop på standardisert arbeide ledet av Sensei Hattori

 1. Første del av arbeidet handler om å forstå nå-situasjonen gjennom å gå til Gemba og observere dagens praksis sammen. Vi bruker et produksjonskapasitetsskjema for å beskrive hvordan arbeidet faktisk foregår og om det dreier seg om manuelt arbeide, maskinarbeid eller venting.
 2. Deretter spesifiseres menneskelig bevegelse og bruk av maskiner opp mot takttid i en kombinasjonstabell. Tabellen hjelper oss å finne flaskehalser som et område for Kaizen, og ikke minst hvilken kapasitet vi har i forholdet til behovet.
 3. Vi følger opp flaskehalsene gjennom problemløsing. Gjennom Kaizen finner vi løsninger innenfor takttid med så lav bruk av ressurser som mulig, som vi tegner opp i en ny kombinasjonsmodell og gjentar trinn 2.
 4. Til slutt tegner vi opp kart for standardisert arbeide som visualierer delaktivitetene slik at vi alle kan se og forstå. Vi markerer for kvalitetssjekk, hms-varsel og SWIP.
 

Lean/TPS handler om «kloke hender» (taus kunnskap)

Av Gunnar Andersson fra Kakamigahara City, Japan

Lean transformasjon er krevende. Gjentatte undersøkelser bekrefter at kun en liten del av forsøkene ender som forventet. Det er mange forklaringer på dette, men mye peker på at vår måte å lede Lean transformasjonene er en stor del av problemet.

Hva betyr ledelse av mennesker, kvalitet, produksjon i Lean/TPS? Hvordan klarer de som lykkes å utvikle og videreutvikle et system av kontinuerlige forbedringer? 

Disse spørsmålene er utgangspunktet for min reise til Kakamigahara City under ledelse av Mikako Lago-Lengquist og Japan Management Association Consultants (JMAC) Scandinavia (C2U).

kaka-kopi

Etter to dager med diskusjoner og besøk på Gemba begynner deler av svaret å bli tydeligere. Sensei Yamashita og Sensei Hattori fra GPS Training Center og Toyota Seiko Kogyo og fabriksjef Chikamatsu ved Ashai Automotive Industry peker alle på Gemba og et syn på kunnskap som «kloke hender» (taus kunnskap, tacit knowledge) som nøkkelen til å forstå Lean ledelse.

 • De to Senseiene presiserer at førstelinjelederen (skiftleder, gruppeleder, …) er den viktigste personen i et Lean/TPS system. Det er hen som er nærmest Gemba og operatørene der verdiene skapes. Alle andre ledere og funksjoner er til for å støtte det som skjer på Gemba.
 • Det tar typisk 10 år å bli førstelinjeleder fordi man i denne rollen skal kunne gjøre alle stasjonene og standardene.
 • Standardisert arbeid er utgangspunktet og forstås som «the best way right now» (Sensei Yamashita). Standardisert arbeid handler om det vi gjør. Standardisert arbeid sikres gjennom problemløsing som fjerner gap mellom det man gjør og standarden.
 • Trening er verktøyet for å holde seg til standard. Trening er lederens ansvar og foregår direkte etter mønster av mester – svenn der en erfaren operatør veileder den nye operatøren over tid og direkte en til en. Først utenfor linjen, deretter innenfor linjen med hjelp og til slutt på egen hånd.
 • Erfaring fra produksjonslinjene vektlegges. Før man kan gå inn i funksjonær og støttefunksjoner må man ha 6 måneder til 2 års erfaring fra produksjon. Det samme gjelder toppledere i Toyotagruppen. Dette er med og sikrer innarbeideing av verdiene, et felles ståsted og forståelse for Lean/TPS.
 • Standardene endres kontinuerlig fordi man kontinuerlig (månedlige) endrer takttiden etter volumendringer,og dermed arbeidsoppgavene for de ulike stasjonene. Operatørene får nye standarder å forholde seg til som førstelinjelederen er ansvarlig for å utvikle og trene operatørene i.
 • «You read books and talk about culture. For us is doing TPS culture.» (Sensei Yamashita)
 

Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse?

Av Gunnar Andersson

Madisa Consulting AS og Marny Østreng Unnli inviterte til diskusjon på Lean svart belte sertifiseringskurset. Stedet var Thon Hotell Linne i Oslo og Gunnar Andersson var utfordret på å bruke sine møter med Toyota og Senseier i Japan som utgangspunkt for en diskusjon på hva vi kan lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse?

img_0415

Foto: Marny Østreng Unnli

Kursdeltakerne representerer mangfoldet i Lean-arbeider både tematisk og geografisk. Hele landet var representert og tok med seg erfaringer fra logistikk/lager, barnehage, saksbehandling, butikk, medarbeiderundersøkelser og mer inn i diskusjonen. Nettopp dette mangfoldet var et viktig bakteppe for diskusjonen som understreker noen av spenningene i Lean; at Lean praksis er både universell og lokal, at Lean praksis krever både ledelse og medvirkning, og at Lean er enklere sagt enn gjort.

Diskusjonen viser også at veien er lang fra Toyota City til Norge. Samtidig er mange av utfordringene universelle. Både Toyota og vi må skape og kontinuerlig gjenskape Lean tilpasset kundebehov, teknologi, egne ressurser og mennesker akkurat nå. Vi kan ikke kopiere Japan – men vi kan lære – og ikke minst aktivt oversette det til vår hverdag. Tålmodighet, vekting av taus kunnskap og trening på medvirkning er viktige poeng. Vi må ikke glemme at Toyota har holdt på med dette i over 60 år.

 

Dialoger på Lean og produktivitet

Av Gunnar Andersson

Tirsdag 25. oktober inviterte rådmann i Halden kommune Roar Vevelstad til dialog på Lean og produktivitet.

Utgangspunktet var et felles initiativ fra Tore Hansen i Østfold fylkeskommune, Halden kommune og Norske skog Saugbrugs som ble tatt videre med Lean forum Østfold, Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold i det som ble spennende diskusjoner om likheter og ulikheter og et mulig kunnskapssamarbeid.

Kjell-Arve Kure og Johnny Larsen presenterte erfaringer og resultater fra arbeidet med kontinuerlige forbedringer gjennom mange år ved Norske skog Saugbrugs. Deretter diskuterte Gunnar Andersson ved Høgskolen i Østfold hvordan Lean forstår produktivitet og hvordan metoder og verktøy fra Lean kan bidra til økt produktivitet. Tormod Lund fra Fylkesmannen i Østfold knyttet Lean til Produktivitetskommisjonen og behovene og mulighetene i offentlig sektor. I diskusjonen som fulgte trakk ledergruppas medlemmer fram flere initiativ for Lean praksis i Halden kommune, sammen med utfordringer knyttet til Lean i overgangen fra industriproduksjon til offentlige tjenesteyting.

Kan Østfold gå foran og etablere en praksis for kompetanseoverføring mellom industri, offentlig sektor og akademia?

halden_fra_festningen

By Kjetil Bjørnsrud, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=776802

 

Hvordan implementere 5S på en måte som inspirerer?

Av Anne Strebel

Denne høsten gjennomfører studentene Jon Erik Stensrød, Gina Furuli, Patrick Skou og Anne Strebel et Lean-prosjekt hos Syklus glass- og metallgjenvinning i Onsøy. Studentene er nå snart halvveis i sitt tredje år på bachelorprogrammet Innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold. Et av emnene de har denne høsten er Anvendt produktutvikling, og det er gjennom dette emnet de har fått mulighet til å gjennomføre prosjektet.

Syklus startet sitt arbeid med 5S våren 2016, og har deltatt på 5S-kurs levert av HiØ Videre. Fokusområdene for implementeringen er i denne omgang verksted og lager. Studentene jobber med problemstillingen rundt hvordan man kan implementere 5S i verksted og lager på en måte som inspirerer og motiverer til spredning i andre deler av bedriften.

Studentgruppen understreker viktigheten av å være med på det praktiske arbeidet som gjøres. Sammen med noen av bedriftens ansatte har de kommet fram til et nytt system for merking av reoler og hyller på lager og verksted. De har også deltatt i arbeidet med å sortere, og enkelte steder har også fått et nytt malingsstrøk.

Jon Erik, Gina, Patrick og Anne ønsker å takke Syklus, spesielt Joachim Sørlie Vik (reparatør vedlikehold), Jan Ulfsrød (reparatør vedlikehold), Svend Aage Larsen (KS sjef/leder) og Espen Sandsdalen (fabrikksjef) for flott mottagelse og tillit. De vil også takke Hong Wu og Gunnar Andersson for god hjelp og veiledning.

prosjektgruppenpatrick-og-jon-erik-sorterer-skruerjon-erik-patrick-og-gina-i-action-pa%cc%8a-verksted

sma%cc%8a-hyller-ferdig-sortert

 

Bli med i dugnadsgjengen Lean forum Østfold

Lean forum Østfold er en dugnadsgjeng av Leanentusiaster fra mange områder som møtes jevnlig for å se og diskutere Lean.

lfoDet er ingen kontigent men vi jobber med å formalisere nettverket med medlemslister for å gjøre det lettere å nå ut med informasjon om arrangementer og workshops som kan være interessante.

Et medlemsskap er personlig, uten kostnad og kan sies opp når man ønsker. Medlemskapslisten brukes for å sende ut informasjon om arrangement i regi av Lean forum Østfold. Typiske arrangement er samlinger hos virksomheter for å se Lean-praksis, presentasjon av ressurspersoner, seminar og konferanser.

Høres dette interessant ut kan du melde deg inn på lenken under:

https://foodl.org/foodle/Lean-Forum-Ostfold-57e0e

 

Lean på Forskningsdagene 2016

Er du lei av å kaste bort verdifull tid og ønsker å øke produktiviteten? Dette var utgangspunktet for foredraget 21. september 08:00-09:00 med førsteamanuensis Gunnar Andersson. Ambisjonen med foredraget var å inspirere, motivere og utfordre vanlige forestillinger om produktivitet.

dscf0373 dscf0374

Lean blir gjerne oversatt til norsk som «slank produksjon» og betegner en tilnærming til produksjon som fokuserer på flyt. Lean knytter produktivitet til flyt gjennom hele verdikjeden og et skille mellom verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter.

På dette frokostmøtet utforsket Andersson hvordan Lean forstår produktivitet og hvordan enkle verktøy og teknikker kan bidra til økt produktivitet gjennom kontinuerlige forbedringer og bred medvirkning fra alle i organisasjonen, uten store investeringer i nye maskiner eller utstyr.

Arrangementet var i regi av Østfold Nyskapningsnettverk.

Arrangementet var endel av høgskolens program under Forskningsdagene 2016

 

Lean i møtet mellom Toyota City og Elverum

img_0024

Elverum kommune og Flowit inviterte til Lean i bredt format på Norsk skogmuseum Elverum den 8.  September 2016.

Den åpne delen av programmet inkluderte to hovedinnlegg:

Birgir Jakobsson presenterte Leantransformasjonen ved det Karolinska sykehuset i Stockholm. Resultatet var en ny måte å jobbe på gjennom hele organisasjonen som omfattet mer enn 15.000 ansatte. Leantransformasjonen betød flere år med endringer både i organisasjonen og ikke minst han selv som leder. Lærerikt.

Robert Kûsen fortalte sin egen Leanreise fra montør, via leder for Scanias motormontering til Leansjef i Sôdertâlje kommune og nå Vice President Svensk Stål. Han delte sine erfaringer med verdibasert ledelse på flere nivåer på en engasjert og personlig måte. Robert har skrevet boka «Respekten for mennesket» som utdyper denne reisen. Spennende.

Hovedinnleggene ble etterfulgt av kortere innlegg på Lean i barnehage, skole og næringslivet før avsluttingsforedraget oppsummerte dagen, utfordringene og mulighetene Elverum står ovenfor:

Lena Haugseth delte sine erfaringer fra Lean i barnehagesektoren eller «Lean barnehage» der jakten på ikke-verdiskapende aktiviteter står sentralt for å frigjøre tid til de viktige oppgavene.

Sigrid Kåsin fulgte opp om Lean skole med budskapet «Ikke spare – men vinne – tid!» basert på mange år som leder i skoleverket.

Thorleif Sire beskrev Lean’s rolle i industrieventyret som vi kjenner i rekken av selskaper fra Ask og Projection Design til dagens Barco i Fredrikstad.

Kjell Reidar Mydske & Gunnar Andersson oppsummerte dagen med et skråblikk på Lean som en reise fra Toyota City til Elverum, fra produksjon av varer til ytelse av tjenester og fra de lukkede rom til et åpent samfunnet og hvordan et leant Elverum kan være.

 

Sammenhengen mellom Lean og toppidrett

Spennende lesing og perspektiver på sammenhengen mellom Lean og toppidrett av Marny Østreng Unnli i Madisa Consulting AS

marny-ll

Skjermdump fra Logistikk og ledelse. Hele artikkelen finner du i tidsskriftet Logistikk og ledelse http://www.klikk.no/tungt/logistikk/i-disse-oltider-1689606.ece