Blogg 2

Blogg 2

I dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave å lytte til en blogg (https://podtail.com/no/podcast/baerepod-en-baerekraftig-barneahage-pod/digitale-verktoy-med-ilabekken-barnehage/).

Etter å ha lyttet, skulle jeg lytte til den en gang til og aktivt gjøre analoge notater med papir og blyant. Senere skulle jeg skrive inn notatene mine i tekstbehandling, for så å skrive dette blogginnlegget, hvor jeg skal gjøre rede for:

  • Hvilke begrunnelser de har for digitale verktøy i barnehagen?
  • Hvordan de bruker digitale verktøy i barnehagen?

På denne måten har jeg bearbeidet stoffet godt og brukt ulike læringsstrategier. Å skrive er et viktig redskap for lærling og tanke utvikling(Dyste, 2000). Det er valgfritt å blogge om sin egen barnehages begrunnelser eller Ilabekken barnehage sine begrunnelser for å bruke digitale verktøy i barnehage. Jeg tar her for meg Ilabekkens begrunnelser for bruk av IKT i barnehage hverdagen.

 

Hvordan de bruker digitale verktøy i barnehagen sammen med barna fascinerte meg, de hadde satt sammen en IKT-gruppe i barnehagen, hvor minst 1 person fra hver avdeling var representert. Å arbeide slik gjorde at gruppen, de som brenner litt ekstra for dette prosjekter, fikk med seg alle på huset. Alle i personalet holdt seg oppdatert på det nyeste og hva som skjer. I denne IKT- gruppen arbeidet de fram planer for hvordan de tenkte å jobbe med digitale verktøy i barnehagen. Det ble en måte å ansvarlig gjøre alle, de snakker om felles inspirasjon og det å gjøre hverandre gode. I starten tok det mer tid, det å komme igang, og det er en prosess å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen sammen med barna.Hele tiden var det fokus på sammen, både i barnegruppen, og i personalet.          Etter å ha jobbet med det en stund, ser de at det er mindre tidkrevende og barna er med som produsenter. Produktene de fikk brukte de til refleksjon i personalgruppen, og det styrket også fellesskapet i barnegruppen. Det var ingen begrensning på hvor man kunne bruke de digitale verktøyene, i utetiden, på tur eller inne. Fantasien setter begrensninger.Barna fikk gjenoppleve felles opplevelser og fikk tid og rom til å sette ord på opplevelsene de hadde hatt. I tillegg opplevde de at det er et godt verktøy som også foreldrene satte pris på. Her kunne de ta i bruk f.eks. små filmsnutter i foreldremøter.

Mens jeg lyttet til podcasten poppet det opp ideer for hvordan vi i vår barnehage kan bruke digitale verktøy, og ha litt levere terskel for å komme igang. Det med tid kom opp. Det kan tenkes at et hjelpemiddel kan være å tenke at tid er hva vi gjør det til. Det kjenner jeg så godt igjen fra barnehagehverdagen vår. Der vi ofte setter egne begrensinger fordi vi ikke føler vi har tid. På podden snakker de om det å gjøre hverandre gode, ha felles planer og samarbeide. Ved å skape en atmosfære der det er rom for å prøve og feile, og sammen kan vi få til mye, er viktig egenskaper å ha med hvis man går i gang med et slikt prosjekt.

De bruker tid i IKT-gruppen og lager felles planer, de inspirere hverandre og de lytter til hverandre, får innspill og sammen får de til mye. Raushet for å flytte rutiner, det er lov å ta den tiden det tar. Personalet deler tiden, tid er investering og gir mange muligheter. Personalet videre utvikler seg og kommer med tilbakemeldinger med hodet og hjertet. Barna er med som eksperter og det er mye sosialtrening innad i barnegruppen.        Personalet oppleve at det er en god språkarena og at IKT gir flere muligheter.                        I denne barnehagen har de tilgang til GreenScreen, GoPRo, Ipad, Digitalt mikroskop, undersøkelses kamera og Time Laps. Men de legger vekt på at man kan begynne med det man har, og bli god på det, før man går til innkjøp av mer utstyr. Prioriter innkjøpene.    Det finnes mange gratis apper, og utforsk sammen med barna.                                          Barna kan ofte mer enn de voksne, og er ikke redd for å gjøre noe feil. Tingene tåler mer enn vi tror. Alle de digitale verktøyene er like tilgjengelig som de andre lekene.                  Det er en pedagogisk plan bak bruken av de digitale verktøyene, og barna er aktive med voksne i bruken. Sammen lytter de, utforsker, studerer og lærer bort til hverandre.          Det blir en likestilt arena, og barnehagen legger til rette for at de utjevner det sosiale skille, og alle går fra barnehagen med så likt utgangspunkt som det er mulig å få til.

Personalet opplever at det å bruke digitale verktøy i barnehagen er samlende, sosialt og en styrke i barnehagen. De avslutter med å si at det er samfunnsnyttig, og håper at det kan bevilges mer midler, slik at barnehagene får bruke digitale verktøy med barnegruppene helt fra start til slutt i barnehage årene. Jeg tenker at jeg skal prøve å tenke mindre komplisert for å ta i bruk de verktøyene vi allerede har i barnehagen, og sammen skal vi utforske hva vi kan får til og hva vi kan få bruk for. Jeg gleder meg til reisen.

Kilder:

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.