Hovedoppgaven Modul 4

Male aktivitet uten digitale verkøy:

Du trenger:

  • Maling
  • Ark
  • Garn

Hva:

Dette er tenkt som en samarbeids oppgave hvor barna trenger tråd, akrylmaling og to ark. De sitter sammen to og to, og legger tråden sin i malingen, gjerne flere, slik at hele tråden er dekket med ulike farger. Vi gjennomfører inne. !5 rosarusser (skoleklubben).

Hvordan:

Tråden legges så oppe på et hvitt male ark og når begge har gjort det, så legger de det andre arket opp på. Her må de samarbeide om å holde arkene sammen mens den ene holder og den andre drar ut sin tråd. Her får de to bilder, hvor de har satt sammen ulike fargekomponenter og blandingen er tilfeldig mens de har dratt tråden gjennom fargene.

Hvorfor:

Her bruker barna både sanser og undring, de må ta hensyn til hverandre og gjennomføre oppgaven med samarbeid. Overraskelses momentet er hvordan bildet ser ut når de tar arkene fra hverandre. Denne aktiviteten kobler jeg opp imot kunst og kreativitet, samtidig som det likevel er en lukket aktivitet, med mye instruksjoner.

Refleksjon:

Barna syns det var gøy å gjennomføre, noen syns det var ekkelt å få maling på fingrene sine, andre elsket det og ville mer og mer. Bildene hang vi opp til utstilling, men de har blitt hengende uten at verken foreldre eller barn har vært spesielt interessert i de i etterkant.

Male aktivitet med digitale verkøy:

Du trenger:

  • Maleutstyr
  • Ark
  • Sugerør
  • Øyne eller div. andre rekvisitter
  • Nettbrett/smarttelefon med kamera
  • Nettbrett med appen ChatterKids eller ChatterPix

Hva:

Denne aktiviteten tok jeg med på uteplassen vår. I motsetning til den første aktiviteten blir denne mer åpen, og derfor byttet vi ut akrylmalingen, med vannmaling (Dette fordi det er lettere å få av klærne hvis vi søler). Siden vi er ute, er det ikke så lett å holde det til en spesifikk gruppe med barn. Her er det åpent slik at de som vil kan komme å være med. Siden vi tar det med ut, får vi også en mer åpen tidsramme på maleaktiviteten. Jeg tenker vi kan bruke appen «Chatterpix» eller «Chatterkids» for å få maleriene til å leve.

Hvordan:

Ta frem bøtter med vann, barna hjelper til, sette frem vannmalingen på bordet. Ta frem pensler, svamper og sugerør, legge frem maleark. Legge frem iphonen med kameraet, og ta opptak så barna ser hva det kan brukes til.

Hvorfor:

For å arbeide med kunst, kultur og kreativitet, slik at barnehagen kan bidra til at barna får bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne. Ved å ha digitale verktøy tilgjengelig, og ulike maleredskaper med en åpen ramme får barna utforske og erfare ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk (KD, 2017).

kjenne på glittervann

Hvordan lage glittervann?

Her er en knippe bilder av aktiviteten slik vi vanligvis dokumentere det.

«Se på meg i fort film»

Hva skjer med malingen?

 

 

 

Fagtekst:

Denne aktiviteten med det digitale verktøyet gjennomførte vi tirsdag 1.mars, som er årets første vårdag- været var deretter og omgivelsene gav nye uttrykk med solen som skinte inn imellom trærne, fuglene som kvitrer og kropper som hoppet og løp varme omkring med jakkene åpne og luene av for lufting. Kreativiteten og inntrykkene fikk utfolde seg i sanselig form, med pensler i sving, vann som fikk farge, malte hender og kinn, sugerørene ble funnet frem, og arkene tok imot uttrykkene. Jeg brukte iphone kameraet til å filme i sakte film, og i hurtig film. Iveren var stor, barna ville prøve å filme sitt og andres verk, og de byttet på tur, og alle ville se hvordan det så ut på det digitale verktøyet. Dette kan ses i lys av at personalet var lydhør for barnas egen kultur.

Det opplevdes som om barna boblet over av estetiske utrykk i mange ulike former. Og det digitale verktøyet var noe som engasjerte barnegruppen, både i form av at det ble og opplevdes som noe felles, men også fordi de var nysgjerrige. Hvorfor bølger vannet av sted? Hva skjer hvis vi tar maling i det vannet her? Kan vi ta den i fort? Kan vi ta den i sakte? Kan vi lage glittervann? Film meg? Se på det her.. Engasjementet var stort, og varigheten på aktiviteten holdt lenge. Barna fikk stille spørsmål, undre seg og sammen finne svar. Jeg tror vi holdt på i 1,5 t. Og fortsatt var ikke alle ferdige. Barnegruppen samarbeidet, og delte på farger, vann, sugerør og forklarte hverandre hvordan de skulle gjøre så de ikke fikk vann i munnen. Jeg brukte ikke appen som jeg hadde tenkt, siden jeg fulgte barnas engasjement, og vei. De var ikke klare, de ville male og male og uttrykke seg kunstnerisk. Og den appen, den ligger der til senere også. I denne spesielle tiden med så mye fravær grunnet sykdom var det godt å ha en dag som føles som er for barnas nyskapende glede og begeistring. Det digitale som vi brukte holdt i massevis, og barna utviklet det videre. De hoppet i filmen, og så hvordan det kunne gå fort og sakte. Noen tok det over til løping, og hele denne uken har barna selv kommet og spurt om vi kan filme noe i sakte eller raskt tempo. I tiden fremover skal vi i gang med å så, det blir spennende å bruke timelaps og undre oss over når det er frøet spirer. Barna har vært aktive produsenter både analogt, men med en drivkraft fra det digitale og med undring over hvordan det kan uttrykke seg med hjelp av ulike opptaksmuligheter. Og ikke minst, det at de får gjør det selv, det er den største drivkraften i de estetiske uttrykkene som er kommet til syne denne uken. «Kunsten tar ingen særskilt form, og det er en kunst i seg selv å kunne leve». Kunsten i dette må være alt det vakre fellesskapet som det digitale bringer med seg, når vi bruker det aktivt med barna, hvor de er skapere og engasjerte. Rammeplanen sier også at personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer (KD, 2017). Og sett igjennom hele modul 4, med ulike inntrykk via video, konferanse og pensum, kobler jeg denne aktiviteten opp til det jeg opplever som mest essensielt gjennom arbeid med barn og kunst, kultur og kreativitet. Det er å la seg inspirere, utforske og la barnet i oss som voksne komme frem. Ikke være redd for at ting ikke blir som planlagt, men være nysgjerrig på hva det kan bli (Modul 4). Som voksne rundt kreative barn, må vi passe på at de får utfolde seg, og utforske slik deres tanke sett er. Jeg syns det var vanskelig å henvise direkte til noe av teorien i denne modulen, og jeg kan se inspirasjon derfra. Særlig det med estetiske praksiser, der vi gir barna plass til å bruke og være medskaper av kulturen, og gi plass til barnas kroppslig het og se de sammenhenger som barna har av sammensatte uttrykksmåter, mer enn det verbale (s.133). Det kan bidra til å styrke barnekulturen i en barnegruppe og være med å utjevne sosiale ulikheter i form av beherskelse utover det verbale språk (Jæger, Sandvik & Waterhouse, 2019, s. 115-136). Målet med denne oppgaven var å bli mer bevisst og forstå hva som ligger bak bruken og beslutningene vi tar når vi vi bruker digitale verktøy på en kreativ måte. Ved å bruke det digitale på denne måten har personalet og jeg sett og lært oss flere måter å implementere det digitale i hverdagen og ser hvordan engasjementet hos barna gløder. Vi må også være oppmerksomme på hva det digitale gjør med barna som er passive og ikke ønsker å delta på aktiviteten. Denne uken har vi jobbet oss gjennom både animasjonsklipp av kongledyr, animasjon med gravemaskin på tur, løpe og hoppe sakte og fort, sett vann bevege seg, vann få og bytte farge og maleaktiviteten. Vi brukte «clips»- appen for film redigering og iphonens egne film muligheter, som sakte film, og timelaps. Alt dette fordi en liten spire med det digitale ble satt gjennom en planlagt og gjennomtenkt aktivitet med kunst, kultur og kreativitet som tema. Det digitale som dokumentasjon til hjemmene engasjerer også foreldregruppen, og kan inspirere og åpne opp for en mer aktiv bruk av det digitale med barna hjemme også.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.