Mappekomponent modul 7

Målet med denne oppgaven er å se på hvordan digitale verktøy kan åpne opp og bidra til nye muligheter i arbeid med fagområdet nærmiljø og samfunn.

Vi skal øve oss i å følge barns initiativ og undring, og legge til rette for refleksjon og meningsutveksling sammen med barnegruppen. Med andre ord skal vi prøve å fange “Barns blikk på nærmiljøet”.

Dette kan vi gjøre på flere ulike måter: Bruke digitale kameraer, digitalt mikroskop/lupe (barns blikk på det mikroskopiske), bruke inspeksjonskamera (for evt. å fange barns blikk på det “usynlige”), eller bruke undervannskamera for å se på nærmiljøet under vann. Her skal vi benytte en eller fler av de mange mulighetene som teknologien og nærmiljøet gir.

Barns blikk på nærmiljøet” – Aktivitetsplanen:

Hva:

Det er turdag i barnehagen og vi tar med alle 18 barn på tur i nærmiljøet.

Sekken er pakket med vann, lunsj, ipad, telefon og digitalt mikroskop.

Hvordan:

Turen går til sauene som vi håper er tilbake på jordet. Solen og våren varmer og lyser opp dagene. På turen skal vi utforske nærmiljøet, og følge barna stemmer på hva de er interessert i. Gjennom påske tiden, har vi jobbet litt med egg. Hva er et egg, hvor kommer det fra og hva kan det brukes til? Sauestedet har også hatt høner. Kanskje vi kan finne de idag, og kanskje er det kyllinger der også?

Her er det mye å utforske både på veien og der vi tenker oss, og vi voksne må skru opp øra, og lytte til hva barna undrer seg på. Her kan vi følge opp med de digitale verktøyene vi har med oss.

Hvorfor:

Fagområdet «Nærmiljø og samfunn» har til hensikt å legge grunnlaget for barnas kommende deltakelse i et demokratisk samfunn. Ideen er at barna, gjennom utforsking og erfaringer, ikke bare skal bli kjent i eget nærmiljø, men med samfunnet og verden. Gjennom å studere fagområdet, med støtte av digitale verktøy, vil vi legge særlig vekt på barns medvirkning i arbeidet å bli kjent ulike elementer. I et stadig mer digitalisert samfunn er digitale verktøy blitt et viktig grunnlag for demokratisk deltakelse, og det å bli kjent med samfunnet gjennom digitale verktøy kan være en nøkkelerfaring (Modul 7).

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet»

«Personalet skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre» (KD,2017)

Hensikten med å utforske hva digitale verktøy og medier kan bidra positivt med er å gi barna en nysgjerrig, aktiv rolle, der barna selv kan skape og eksperimentere med innholdet (Bølgan, 2018, s. 134).

 

Refleksjon:

 

Når vi nå gikk på denne turen hadde jeg noen tatt for gitt heter med meg, jeg tenkte at vi kom til å utforske både bæsj og fjær med lupen. Jeg så for meg at noen av barna ville ta bilder med kameraet og kanskje filme sauene. Men da vi kom frem til stedet vårt var gleden så stor i å se og plukke gress til sauene og oppdage klatretrærne. Samtidig som vi spiste lunsj og gikk og så til hønsa. Ingen barn, eller voksne til initiativet til å ta frem det digitale mikroskopet, eller kameraet. Når jeg nå sitter i ettertid og reflekterer over aktiviteten, så ser jeg at vi kunne informasjonssøkt på en gammel gråtass traktor som guttene stadig gikk over «grensen» for å se på. «Etter på klokskapen..osv.» Det å utforske gråtass traktoren er noe jeg vil gjøre med barna før vi går tilbake til samme sted, på den måten kan vi bli kjent med fortid og nåtid og se sammenhenger i samfunnet vi er en del av. Tenk hvilke muligheter det gir, å reise i tid eller sted. Det får meg til å tenke på det Bølgan, N. (2018) skrev i boken sin, der vi som barnegruppe være med å reise med Google Maps og Street view til Spania hvor «Hanne» skal på ferie neste uke, eller vi kan se hvordan kiosken på campingen til besteforeldrene til Ole ser ut. Å utforske i nærmiljø og samfunn med digitale verktøy åpner opp for muligheter vi ikke før har hatt i barnehagen (Bølgan, 2018, s. 131). Ved å utforske gråtass traktoren kan barna få ta del i noe av lokalhistorien og se hvordan samfunnet er i endring.

 

Da tiden var klar for å gå tilbake ville barna gå om grill plassen vår, her følte vi voksne at vi lyttet til barna og tok medvirkningen på alvor. Så klart skulle vi gå den veien, og rett før vi kom dit vi pleier å være hører vi en fugl. Mange av barna stoppet opp, de hysjet på hverandre og lukket øynene sine og hørte. «Hva slags fugl er det? Det er en kråke! Nei, det er en ugle!» Forslagene mellom hviskende barnemunner var mange- og en kollega sier vi har jo en app for det. Telefonen kommer opp av sekken, og sammen ser noen barn på skjermen, andre har oppdaget en fugl som klatrer nedover en trestamme rett foran oss. Det er en spettmeis sier jeg, som etterfølges av en rettelse av et barn. «Det er en hakkespett». Her ble det mye utforsking både i form av syn og hørsel i naturen, men også med digital teknologi som kunne gi oss en mer utvidet utforsking på miljøet vi nå befant oss i.

«I bruken av teknologi, tenker vi at det ikke er appene som er pedagogen, men snarere pedagogen som anvender apper og software på gode didaktiske måter inn mot de fagområdene vi har fokus på» (Modul 7).

 

Videre gikk vi gjennom skogen, og fant et skyggefullt sted der isen fortsatt hang ned fra fjellet, to barn var kjapt ut av turrekken for å kjenne og smake på isen. Her tok vi frem det digitale mikroskopet og tittet på isen og hvordan den så ut opptil 50 ganger forstørret. Barna styrte mikroskopet og ipaden, og iveren var mist like stor om å få prøve, som å se alle luftbobler i isen og slikke på isen og se at det ble vann. Her kunne vi også brukt informasjonssøk om is, men dette vet vi som voksne at vi ikke skal gjør der og da med barna, da det kommer opp ganske mye annet rundt is på internettet. Isteden har vi utforsket i barnehagen hvordan en isbit smelter på ulikt underlag, og hvordan vann blir til is over natten. Og hvor fort is smelter ute nå på våren.

 

Gjennom denne modulen har jeg fått nye tanker og ser flere muligheter med det digitale i hverdagen vår, og tenker at vi skal sjekke ut nettstedet «min stemme». Her kan vi finne opplegg om demokratiet, menneskerettigheter og nasjonale minoriteter. Vi vil se og oppdage denne siden med barna, i mindre grupper (Bølgan, 2018, s. 133), som er i tråd med refleksjonen rundt hvordan vi kan sikre bruken av de ansattes kompetanse med digitale verktøy. Vi tenker at vi må ha verktøyene tilgjengelig, og ikke være redd for å bruke det. Ta barna med på alle undringer, og problemer underveis- her kan vi lære av hverandre, og det blir en mer likestilt arena, hvor barn møter voksen, og vi kan utforske sammen hvordan utstyret fungerer. Tanken må være at vi lærer underveis, og at vi tør å bruke det i hverdagen. «Når barnas rolle som produsenter står i sentrum, får barna også erfaringer med å lytte, forhandle og diskurtere» (Bølgan, 2018, s. 133) og det er helt i tråd med rammeplanens føringer for barn som en del av det demokratiske samfunnet vi lever i.

 

 

 

Referanse:

 

Bølgan, N. B. (2018). Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Fagbokforlaget.

 

Kunnskapsdepartementet (KD) (2017). Rammeplan for barnehagen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

 

Modul 7, med alle filmer og podkaster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.