Helse, Miljø og Sikkerhet

Læreplanområde 1 – Oppgave 2 Systemdrift og systemovervåking

– Planlegge og gjennomføre oppsett av en arbeidsplass i henhold til brukerens og virksomhetens kravspesifikasjon og gjeldende regelverk.
– Utføre kvalitetskontroll og dokumentere oppsett av en arbeidsplass.

Litt om HMS:

Det handler om god helse som leder til:
• Både fysisk og psykisk følelse at vi fungerer bra på jobben og hjemme.

Det handler også om et godt miljø som leder til:
• At vi trives på jobben
• Ikke blir syke
• Miljøvennlig bedrift, skader ikke omgivelsene (forurenser ikke jord, luft og vann)

Det handler om sikkerhet der bedriften beskytter seg mot hendelser som:
• Brann
• Ulykker
• Personskader
• Kriminelle handlinger

Det handler om lover vi har, som skal gjøre arbeidsplassen bedre, som:
• Arbeidsmiljøloven
o Viktig lov i arbeidslivet
o Sikrer arbeidstakere for fysiske og psykiske skader
o Fremmer et godt arbeidsmiljø
• Internkontrollforskriften
• Forurensningsloven

2.1 Sett deg inn i regelverket for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsstedet ditt.

På nettsiden til HiØ så kan du finne regelverk for HMS på to forskjellige steder. Dette spørs da om du er en student eller en ansatt, siden det er regelverk for både studenter og de ansatte.

Når du først går inn på regelverket så finner du ulike valg, som Helse, miljø eller sikkerhet.
Dette er HMS-tjenestene til ansatte.

Når du velger en av kategoriene så kommer det tilleggsinformasjon til kategorien du har valg. Eks: velger du Helse, så kan du finne ulike valg som Helsetjenester og sykdom.

Når du velger en tjeneste så kommer du inn på en side med all informasjon om denne tjenesten.

Her kan du se ulike HMS-tjenester for studenter.

2.2 og 2.4 Sett opp en arbeidsplass med nødvendig utstyr, programvare, møblement, lyd, lys og tilkoblinger og definer en arbeidsplass.

Her kan du så hvordan arbeidsplassen min er satt opp. Jeg har et tastatur, mus, headset, webcam, 2 skjermer, en dockingstasjon til laptop og en lampe for ekstra lys. Jeg har også ulike rekvisita som kulepenn og merkelapper.

Dette er et ganske standard tastatur, med store knapper som er behagelig å trykke ned på. Ved behov skal tastatur tilrettelegges for å forebygge skader.

Jeg bruker en trådløs mus som er formet slik at det skal være behagelig å holde og bruke i lengre perioder. Jeg bruker også trådløs fordi jeg føler jeg får mer plass og trenger
ikke å bry meg om at kabelen er for kort eller at den setter seg fast i noe. Den er veldig lett å bruke på andre datamaskiner siden det er kun en usb man nå sette inn for å bruke denne. Batterilevetiden på disse er utrolig lange og er ikke noe man engang tenker over.

Dette er et webcam som jeg bruker til skype-samtaler, hvis det er nødvendig. Denne kan roteres 360 grader som gjør at det er lettere å vise flere personer samtidig, eller om du skal vise ting som ikke er på samme sted.

Dette er et headset som jeg bruker til skype-samtaler. Dette er et lett og behagelig headset, med god lyd og mikrofon. Jeg har også koblet skype opp til telefonen min, slik at hvis jeg ikke vil bruke headset så kan jeg heller bruke telefonen og ha en vanlig samtale.

Dette er en dockingstasjon til de nyeste Dell-pcene. En dockingstasjon er nødvendig på en arbeidsplass slik at en laptop kan brukes som en permanent løsning. En dockingstasjon hjelper veldig mye med å ha det ryddig på plassen, der kabler står heletiden og du trenger ikke å dra de ut og inn eller flytte de. Det eneste som er nødvendig på denne er å koble en USB-C inn i datamaskinen og alt fungerer. Du kan ha flere tastatur, skjermer eller annet tilbehør.

Jeg bruker to skjermer. Dette sørger for mer effektivt arbeid. Du kan ha hovedoppgavene på en skjerm og det som er litt mindre viktigere på den andre. Jeg har også ansvar for at alt skal være greit med printerne. Da er det veldig greit å ha dette på min andre skjerm, slik at jeg alltid har en oversikt over printere.

Jeg har en lampe på bordet, som jeg kan bruke til ekstra lys. Det er ikke ofte den blir brukt, men det er alltid greit å ha en lampe, hvis du syntes det blir litt for mørkt eller at du rett og slett vil ha litt mer lys på bordet.

Det er alltid greit å ha plass til ulike ting på pulten. Her har jeg lagt merkelapper og en kulepenn slik at jeg har rask tilgang til dette. Dette er fordi det er ofte jeg må skrive ned ting, navn eller telefonnummer til de jeg hjelper og da er det smart å ha dette liggende et sted som du kan fort få tak i det.

Dette er stolen jeg bruker, den er veldig behagelig å sitte på. Du kan justere armlenet på begge sider, justere ryggen og høyden på stolen. Det er viktig med en god stol vi du skal sitte på den i flere timer.

Til slutt så har jeg en hev/senk pult. Denne er veldig til hjelp når du vil justere på hvordan du vil sitte eller om du vil stå å arbeide. Dette spørs på arbeidsoppgavene, men en pult som dette gjør at du kan gjennomføre mye variert arbeid på den. Dette er et HMS-tiltak der ansatte skal slippe å sitte hele dagen, sånn at de kan stå å arbeide hvis de føler for det.

Dette mener jeg er en arbeidsplass som er aktuell for meg og mine kollegaer, og en arbeidsplass som burde være standarden på de fleste steder.

2.3 Lag en kravspesifikasjon for oppsett av en arbeidsplass i samarbeid med en bruker.

Kravspesifikasjon:

Arbeidsplassen skal innredes.
Arbeidsplassen skal utformes.
Arbeidsplassen skal hindre fysiske belastninger.
Arbeidsplassen skal sørge for hode fysiske og psykiske forhold.
Det skal være bra inneklima.
Det skal være godt lysforhold.
Det skal ikke være støy.
Det skal være et krav mot stråling.
Det skal være et krav mot ubekvemme sittestillinger.
Det skal være en hev/senk pult hvis nødvendig.
Det skal være mulighet til å koble opp til nett og strøm.
Det skal bli satt opp en docking.
Det skal bli satt opp et tastatur.
Det skal bli satt opp en mus.
Det skal være 1 ekstern skjerm. (2 hvis nødvendig.)
Det skal bli satt opp en pult, med plass til skjerm, mus, tastatur, pc og ekstra plass til diverse ting, eks: dokumenter.
Det skal være ekstra utstyr ved behov. (Eks: Tastatur som forebygger skader)
Behov til bruker skal oppfylles.
Krav til arbeidsbord skal oppfylles.
Krav til arbeidsstol skal oppfylles.
Krav til belysning skal oppfylles.
Krav til inneklima skal oppfylles.

3.1 Utdyp hva som ligger i en kravspesifikasjon for oppsett av en arbeidsplass. Drøft med din veileder.

Høgskolen i Østfold har en avtale med bedriftshelsetjenesten. Denne avtalen skal hjelpe til med å tilrettelegge arbeidsplassen til ansatte. Ved behov så kan ansatte få individuell tilrettelegging fra denne tjenesten, selv om de er enkle justeringer så er det viktig at de ansatte har mulighet til å få hjelp, hvis de trenger noe annet gjort på arbeidsplassen sin.

Hiø har et eget oppsett for tilrettelegging av kontorplass, der det skal være arbeid ved dataskjerm.

Oppsett av en arbeidsplass er delt inn i 5 kategorier. Det er da bærbar PC, arbeidsbord, arbeidsstol, belysning og inneklima.

Bærbar PC

En bærbar Pc er beregnet for kortvarig bruk, på grunn av dårligere arbeidsforhold. Hvis denne skal brukes permanent, så skal det tilrettelegges. Det vil si at det skal være tilkobling av eksternt tastatur, skjerm, mus og en dockingstasjon.

Arbeidsbord

Det er flere krav på arbeidsbord på HiØ. Den skal ha en matt overflate, uten en bordkant. Det skal være mye plass på bordet, slik at det er plass til skjerm, mus, tastatur, dokumenter og annet utstyr som en ansatt skulle trenge. Det skal være en minimum dybde på 80 cm. Det skal være enkelt å tilpasse bordet ved behov, slik som et heve-/senkbord hvis nødvendig. Dette skal da sørge for en variert arbeidsstilling. Fast utstyr skal ikke være et hinder til arbeidsstillingen. Når det gjelder innkjøp av nye arbeidsbord så skal disse følge kravene til Norsk Standard.

Arbeidsstol

Stolen skal sørge for en variert og komfortabel sittestilling. Den skal være lett justerbar og skal kunne tilpasses. Den skal være stødig, sete og rygg skal kunne reguleres. Det skal være mulig å montere nakkestøtte og armlener.

Belysning

Skal tilrettelgge for at arbeidsplasser har dagslys og utsyn. (så langt der er mulig) Det skal være god belysning, men det må unngå refleks i skjerm. Persienner skal være en mulighet for skjerming.

Inneklima

Anbefalt temperaturer på kontor og undervisningslokaler er under 22 grader. Renhold skal utføres jevnlig. Grønne planter er lov, men de skal ikke være allergifremkallende.

Lover og regler

Den viktigste loven når det gjelder en arbeidsplass er arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. Disse reglene sørger for et godt arbeidsmiljø og en arbeidsplass som følger norske regler.
Noen andre lover som er viktig er internkontrollforskirften og forurensningloven.