Childism – Et teater-ting

Childism tar opp temaet barnemishandling og seksuelle overgrep mot barn. Det er basert på et lengre research arbeid ved Høgskolen i Østfold omkring iscensettelse av dokumentarisk materiale. Teater-tinget presenterer bruddstykker fra samtaler med en imformant, en dommer, ansatte I hjelpeapparatet og foreldre.

 

Publikum møter sterke fortellinger, men også betraktninger fra ulike samfunns-stemmer som belyser problematikken fra flere hold. Samtale med publikum er en sentral del av forestillingen. Vi spør hvordan vi kan sette ord på dette tabubelagte temaet i et offentlig fora, hvordan vi kan se og forsøke å forstå overgrepsutsatte, og hvordan vi kan finne et språk som er relevant I en offentlig diskurs omkring overgrep mot barn.

 

Childism berører og gir en intens innsikt i overlevelse etter seksuelle overgrep

Childism berører fordi vi lærer med våre sanser, vårt intellekt og vårt hjerte

Childism tar opp fellesskapets syn på barn og hva vi voksne tillater oss av krenkelser

 

Forestillingen er utviklet gjennom en rekke workshops i samarbeid mellom dramaturg Camilla Eeg-Tverbakk, skuespiller Petra Fransson og danser Henriette Slorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDRIKSTAD

Onsdag 5. april 2017

Høgskolen i Østfold

Akademi for scenekunst

kl. 13.00 & kl 17.00

***

OSLO

Fredag 5. mai 2017

Dramatikkens hus

Tøyenbekken 34

(Oslo mekaniske)

kl. 14.00

***

TROMSØ

Onsdag 10. mai 2017

Kunstakademiet i Tromsø

i samarbeid med Ferske Scener

Grønnegata 1

kl 14.00 & kl. 19.00

***

Varighet ca 2 timer inklusive publikumsamtale

for mer informasjon, pris og billettbestilling ta kontakt med:

patricia.canellis@hiof.no