Håøya

Kjartan Fønstelien speaks about Håøya on NRK radio:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02021617/30-10-2017

Last year´s lecture on Håøya in TAG (2016): https://www.southampton.ac.uk/tag2016/index.page
https://m.youtube.com/watch?v=BTnyrpH0ew8

***

 

“Our cruel cultural heritage” – deconstruction of national myths using scenographic methods

“Our cruel cultural heritage” – deconstruction of national mythologies using scenographic methods is been the working title of a project run and funded by NTA – University College of Østfold, since 2014. The project has been created and conducted by the artistic director of the scenography dept Prof. Serge von Arx and Kjartan Fønstelien. Several workshops have been realised for the students (scenography and acting students) together with students from other other department (Social & Health depts) and other Art universities in and outside Norway.

The main objective is to develop Håøya and its surrounding area into an important site for regional, national and international audience. The site will become an important area for the development and experimentation of artistic and scenographic approaches to cultural heritage. A place to experience and participate in processes that take place at the intersection with history, traditions, national mythologies and art and scenography.

—–

«Vår grusomme kulturarv» – dekonstruksjon av nasjonale mytologier ved hjelp av scenografiske metoder

«Vår grusomme kulturarv» – dekonstruksjon av nasjonale mytologier ved hjelp av scenografiske metoder» har vært arbeidstittelen til et prosjekt drevet og finansiert av Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst siden 2014. Prosjektet har vært ledet og gjennomført av kunstnerisk leder ved NTA professor Serge von Arx og høyskolelektor B. Kjartan Fønstelien. Det har til nå vært gjennomført som workshops for scenografistudenter fra Akademiet for scenekunst sammen med studenter fra andre universiteter for kunst utenfor Norge og blant annet masterstudenter i museologi fra Universitetet i Oslo.

Hovedmålet er å utvikle Håøya og området rundt den til et viktig utviklings- læring og besøk sted for et regionalt, nasjonalt og internasjonalt publikum. Stedet skal bli et viktig område for utvikling og eksperimentering av kunstneriske og scenografiske tilnærminger til kulturarven. Et sted er man kan oppleve og ta del i prosesser som foregår i skjæringspunktet med historievitenskap, tradisjoner, nasjonale mytologier og kunst og scenografi.

http://www.pion-norge.no/aktuelt/var-grusomme-kulturarv/