Fronters Innleveringsverktøy

Det gamle og tradisjonelle innleveringsverktøyet fungerer fortsatt, men ettersom utviklingen av tredjeparts-programvare som nettlesere forandrer seg med tiden, vil det etterhvert bli utrangert.

_nyttInnlev01

Fronters nye Innleveringsverktøy er en helt ny modul i Fronter. Den baserer seg på moderne teknologi.

 

Intro fra Fronter

Denne videoen på YouTube har Fronter produsert for å gi et kort overblikk over hvordan deres nye verktøy ser ut.

Introducing Fronter Assignment, 1min10sek.

 

Det nye Innleveringsverktøyet er en modul du legger inn i verktøylista.

1) gå til Rom/Meldinger og velg «Endre verktøyliste» i nedtrekksmenyen

2) Legg til nytt Innleveringsverktøy

3) Justér plassering i verkøyliste

 

Slik legger du til Fronters nye Innleveringsverktøy, 3min39sek.

  • Finne meny for verktøyliste
  • Jobbe med verktøyliste
  • Spørsmål knyttet til dobbelt sett av innleveringsverktøy

 

Du må manuelt opprette hver innlevering og sette frist

Et tips er at du ber studentene om å sette initsialer eller navn som en del av filnavnet, men unngå punktum og spesialtegn i filnavn.
Dette er for at du lettere kan skille de innleverte dokumentene fra hverandre. Fronter har ingen innebygget mekanisme for å styre navn på dokumenter som lastes opp.

Merk: Det nye Innleveringsverktøyet er ikke dynamisk i forhold til deltagerlista. Dette fører til at du må gi innleveringen på nytt til studenter som ikke lå i rommet når du opprettet den.
Om dette er et problem eller ikke må du ta stilling til før du bestemmer deg om du vil bruke det nye Innleveringsverktøyet.

 

Brukergrensesnittet i det nye Innleveringsverktøyet er nok mer intuitivt enn det tradisjonelle, men uansett kan du se en instruksjonsvideo her:

Opprette innleveringer, 5min53sek.

  • Vedrørende filnavn på innleverte oppgaver
  • Sette frist
  • Inspisere innleveringen
  • Ettergi innlevering

 

Fra studentens perspektiv

Studentvisning kan ikke brukes til å sjekke innleveringen siden brukeren «student» ikke ligger på rommets deltagerliste.

Denne instruksjonsvideoen viser hvordan det ser ut for en student som skal levere en oppgave, og du kan publisere lenken til studentene dersom du mener at det er behov for det.

Hvordan levere oppgave, 2min46sek.

 

Levere oppgave på vegne av student

Normalt sett skal alle studentene levere sine oppgaver selv. Fronter har laget en løsning for hvordan du kan levere for dem, og det kan være nyttig i unntakstilfeller.

Hvordan levere oppgave på vegene av student, 1min38sek.

 

Rette oppgaver

Det går an å se stedentens innlevering inne i selve Fronter som en egen «tab» eller arkfane.

Den beste måten å rette på er å:

1) Laste ned alle filer. Dette gjøres inne på selve innleveringen. Dette gjøres enkelt med et par tasteklikk.

2) Rette filene lokalt på datamaskin.

3) Laste opp rettede dokumenter og sette vurdert. Dette gjøres enkelt ved å klikke «neste», «neste» gjennom hele lista.

Eller se video her:

Rette oppgaver, 3min22sek.

 

Slik laster studenter ned den rettede oppgaven

 

 

One thought on “Fronters Innleveringsverktøy

Legg igjen en kommentar